zapamiętaj mnie
Jesteś niezalogowany, załóż konto jeśli go nie posiadasz, lub przypomnij hasło

Informed - Internetowa Informacja Medyczna

Alternative content

I. Zasady i regulamin portalu.
I. 1. Serwis - Internetowa Informacja Medyczna jest inicjatywą prywatną i ma służyć nieograniczonej liczbie odbiorców.
Celem serwisu jest udostępnienie bazy medycznej a poprzez to zwiększenie dostępności pacjentów do usług medycznych, stworzenie możliwości szybszego dostępu do informacji o postępie w medycynie, a także stworzenie forum do wymiany doświadczeń i spostrzeżeń zarówno pomiędzy pacjentami jak i pacjentami a lekarzami oraz wewnątrz środowiska medycznego.
Portal stwarza możliwość wymiany doświadczeń między lekarzami na wydzielonym sektorze forum dostępnym wyłącznie dla lekarzy.
Korzystanie z usług serwisu www.informed.com.pl równoznaczne jest z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Administratorem i Wydawcą portalu jest firma Infor - Med Łukasz Misiek z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Piętaka 9.

I. 2. Portal jest ogólnodostępny  przy uwzględnieniu poniższych zasad.
•    wszystkie zamieszczone informacje podawane są przez ich nadawców bądź pochodzą ze zbiorów urzędowych i innych ogólniedostępnych, publicznych źródeł.
•    użytkownicy portalu akceptują zasady doboru treści ogłoszeń i nie będą wnosić  obecnie i w  przyszłości żadnych pretensji z tego tytułu wobec jego administratora.
•    za treść ogłoszeń ponoszą odpowiedzialność wyłącznie ich nadawcy.
•    za treść podziękowań, komentarzy, artykułów i innych wypowiedzi użytkowników ponoszą odpowiedzialność ich autorzy.
•    treści niezgodne z dobrymi obyczajami, kulturą europejską i obowiązującymi w Polsce przepisami będą usuwane.

I. 3. Baza placówek medycznych.
W naszej bazie znajduje się obecnie kilkadziesiąt tysięcy placówek służby zdrowia. Baza jest na bieżąco aktualizowana zarówno przez użytkowników jak i administratora portalu. Jej aktualność zależy w dużej mierze od współpracy z Państwem. Zamieszczanie informacji /a nie reklam/i w bazie jest całkowicie bezpłatne.

I. 3. 1.  Korzystanie z bazy placówek medycznych.
Do przeglądania zasobów służy zaawansowana wyszukiwarka. Przeszukiwanie jest możliwe poprzez nazwę własną, szczególowy adres oraz nr PWZ i z rejestru ZOZ. Możliwe jest wyszukiwanie lekarzy. W działach "TWOJE ZDROWIE' i "ARTYKUŁY" zainstalowane są osobne wyszukiwarki tematów.

I. 4. Korzystanie z portalu.
Korzystanie z zasobów serwisu jest całkowicie bezpłatne wg reguł opisanych na wstępie.

I. 5. Zasady dla lekarzy.
Przy korzystaniu z portalu prosimy Państwa o przestrzeganie zasad etycznych obowiązujących w środowisku – i to zarówno pisanych jak i zwyczajowych.  Liczymy, że przysięga Hipokratesa, profesjonalizm oraz wysoka kultura osobista Państwa są gwarancją wysokiego poziomu merytorycznego i etycznego forum lekarzy.

I. 6.  Oczekiwania.
Mamy nadzieję, że produkt, który oddajemy w Państwa użytkowanie spełni choć w części Państwa oczekiwania. Mamy nadzieję na długoletnią współpracę z Państwem dla obopólnych korzyści., a zwłaszcza polskiego pacjenta zdezorientowanego i udręczonego biurokratycznymi procedurami. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi, krytykę i wskazówki jak nasz naczelny cel dobrze realizować. Z góry przepraszamy za nieuniknione w naszej pracy błędy i potknięcia. Wynikać one mogą wyłącznie z naszej niewiedzy bądź nieświadomości, a nie braku dobrej woli służenia ogromnej rzeszy pacjentów i ich jedynej często nadziei – lekarzy duszy i ciała.


II.Zasady szczegółowe;

II.1. Użytkownicy indywidualni.
Korzystanie z portalu jest bezpłatne.  Dostęp do niektórych działów jest związane z koniecznością zalogowania się i podanie swego adresu internetowego. Administrator zapewnia, że dane te będą wyłącznie wykorzystywane dla prawidłowego prowadzenia serwisu – kontaktu z nadawcami niektórych treści, przesyłaniem niezbędnych informacji o modernizacji serwisu, przekazywania nowości z branży medycznej itp. informacji związanych z zadaniami serwisu. Dane te mogą być przekazywane osobom trzecim zgodnie z zasadami ochrony prywatności i przepisami prawa polskiego /ustawa o ochronie danych osobowych/. Oczywiście możecie Państwo w kazdej chwili dane swe aktualizować bądź wycofać pisemnie swą zgodę na ich przetwarzanie.

II.2. Użytkownicy instytucjonalni – placówki medyczne, praktyki lekarskie.
Właściciele i  menedżerowie Zakładów Opieki Zdrowotnej i lekarze prowadzący indywidualne praktyki lekarskie i stomatologiczne mogą zamieszczać informacje o swoich placówkach wg następujących zasad:
• wpis podstawowy – wizytówka w wybranych specjalnościach lekarskich – bez ograniczenia ilości specjalności - bezpłatnie - uporządkowane wg kolejności alfabetycznej

przykład  wizytówki:

• wizytówka wysoko pozycjonowana ewentualnie ze znakiem graficznym – j.w. + plik z logiem firmy itp. - na niebieskim tle - uporządkowane wg daty zamówienia

przykład  wizytówki:


• Wizytówka na polu wyróżnionym w wybranej specjalności – bez ograniczeń ilości specjalności - na różowym tle - na początku danej specjalności wg daty zamówienia

przykład  wizytówki:

• wizytówka na stronie głównej portalu

Wizytówki wyróżnione na stronie głównej portalu wyświetlane są wg statystycznego algorytmu, a częstotliwość ich wyświetlania uzależniona jest od ich ilości. Na ekranie ukazywać się będzie nie więcej jak 5 wizytówek.

Opłacone wizytówki będą wyświetlane wg kolejności złożonego zamówienia tzn. dziś opłacona wizytówka będzie na pierwszym miejscu. Wizytówki bez wykupionego abonamentu będą wyżswietlane w kolejności alfabetycznej.

Wizytówki wyróżnione w danej specjalności wyświetlane będą wg dat opłacenia abonamentu przed wizytówkami abonamentowymi.

Wizytówki bez wykupionego abonamentu będą wyświetlane wg kolejności alfabetycznej.

Oczywiście możliwe jest również specjalne wyróżnienie oferty Państwa placówki w postaci banerów na stronie głównej, na stronach poszczególnych specjalizacji, a także wśród aktualności i artykułów sponsorowanych. Oferta ta jako usługa niestandardowa jest negocjowana indywidualnie. Szczegóły znajdziecie Państwo w załączniku do regulaminu - oferta reklam.

II.3. Wprowadzanie danych swojej firmy, ich aktualizacja, składanie zamówienia na ich publikację oraz uczestnictwo w forum łączy się z koniecznościa zalogowania do systemu i podania swego swego imienia i nazwiska oraz adresu poczty internetowej. Dane te będą wyłącznie wykorzystywane dla prawidłowego prowadzenia serwisu – kontaktu z nadawcami niektórych treści, przesyłaniem niezbędnych informacji o modernizacji serwisu, przekazywania nowości z branży medycznej itp. informacji związanych z zadaniami serwisu. 

II.4. Użytkownicy instytucjonalni - pozostali                                     Wprowadzanie danych placówekw w specjalnościach: psychologia, medycyna naturalna i rehabilitacja, sanatoria, usługi pielęgniarskie, zdrowie i uroda oraz usługi weterynaryjne w miejsce numeru powinni wprowadzić nr REGON. Pozostałe zasady zamieszczania informacji o ofercie Państwa Firmy jak powyżej w pkcie II.2. i II.3.

II. 5. Zasady zamieszczanie reklam i ich specyfikację znajdziecie Państwo w załączniku do regulaminu - oferta reklam.

II.6. Procedura aktualizacji danych istniejących w bazie placówek.        Uwaga: pierwsza aktualizacja placówki istniejącej w naszej bazie możliwa będzie po uzyskaniu akceptacji od Administratora i weryfikacji Pastwa uprawnień do jej reprezentowania - związane to jest z podwyższonymi kryteriami rzetelności wprowadzanych danych - tak aby osoby nieuprawnione nie mogły dokonywać żadnych zmian w Państwa ofercie.
W celu uzyskania danych dostępowych do Państwa placówki
należy założyć  konto w serwisie i następnie przesłać swój login
użytkownika.  Odpowiedni formularz znajdą Państwo pod pełną informacją o Państwa Firmie /po kliknięciu w  więcej... / - przycisk Uaktualnij Dane.

 Po pomyślnej weryfikacji otrzymacie Państwo możliwość swobodnego kształtowania treści zawartych w wizytówce jak i ustalenia jej statusu - dostępności dla użytkowników.

 III.Opłaty dla placówek medycznych.

III.1.  -Wpis podstawowy jest całkowicie bezpłatny. Wizytówka Państwa będzie wyszukiwana i prezentowana Użytkownikom w kolejności alfabetycznej.


III.2. - Jeżeli życzycie sobie Państwo, aby pełne informacje o placówce były dostępne  dla wszystkich użytkowników na początku danej specjalności to proponujemy proste i nieskomplikowane wykupienie abonamentu okresowego. Koszt jednej wizytówki waha się od 0,50– 6  zł miesięcznie w zalezności od konfiguracji zamówienia, a zwłaszcza ilości zgłoszonych specjalności placówki. Pełną informację o cenach i sposobie wprowadzenia danych  placówki bądź ich aktualizacji uzyskacie Państwo po zalogowaniu się w panelu administracyjnym.

Cennik abonamentów stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.


III.3. Uwaga: dla uniknięcia możliwych nieporozumień i błędów we wpisach do bazy danych oraz dla weryfikacji prawidłowości wpisu niezbędne jest posługiwanie się w przypadku ZOZ-ów numerem placówki z rejestru w danym województwie, a w przypadku lekarzy indywidualnych numerem Prawa Wykonywania Zawodu /PWZ/.

III.4. Wszystkie ceny są cenami brutto tzn. zawierają podatek Vat w wysokości 23%.

IV. Forum lekarzy.
Szczególną wagę przywiązujemy do stworzenia Państwu możliwości wymiany doświadczeń, dzielenia się wątpliwościami i problemami, przekazywania informacji środowiskowych dla doskonalenia swojej praktyki, Proponujemy Państwu dzielenie się swą wiedzą na specjalnie administrowanym forum dyskusyjnym przeznaczonym wyłącznie dla lekarzy. Będziemy wszelkimi dostępnymi środkami zabiegać o to, aby grono uczestników forum składało się wyłącznie z uprawnionych lekarzy.
Aby stać się uczestnikiem  należy wejść na forum w panel "Grupy" zgłosić chęć uczestnictwa w grupie „Lekarze”, a  następnie wysłać e-maila zawierającego „login” oraz potwierdzenie wykonywania zawodu nr PWZ na adres

V.Wszelkie zapytania  związane z funkcjonowaniem portalu można zgłaszać codziennie telefonicznie w godz. od. 8oo - 20oo tel. 0-71-326-10-96

lub pocztą elektroniczną na adres: informed@informed.com.pl

zapytania w sprawie ogłoszeń i reklam prosimy kierować na adres: marketing@informed.com.pl


VI. Oświadczenie.
Wydawca i administrator portalu INTERNETOWA INFORMACJA MEDYCZNA   www.informed.com.pl oświadcza, że dołoży wszelkich starań, aby portal wykorzystywany był w sposób określony powyższymi zasadami. Jednak nie może przyjąć odpowiedzialności za działania użytkowników portalu godzących w prawa osób trzecich i klientów. Nie ponosimy również odpowiedzialności za przeszkody natury technicznej i informatycznej jakie mogą wystąpić przy korzystaniu z niego, a wynikające z przyczyn leżących poza obszarem działania Administratora, a wynikających z korzystania z urządzeń technicznych i oprogramowania innych podmiotów.

VII. Nic co znajduje się na stronach serwisu www.informed.com.pl, w tym tekst, grafika, kod źródłowy html, kod źródłowy php oraz koncepcje technologii flash zarówno jak i każdej innej technologii użytej na stronie, nie mogą być kopiowane, wykorzystywane, reprodukowane lub przesyłane w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez uprzedniego uzyskania wyraźnego i jednoznacznego pozwolenia Wydawcy wyrażonego na piśmie. 

VIII. Portal nie jest placówką medyczną i nie świadczy usług medycznych, a zastosowanie się użytkownika do wskazówek zawartych w treści wizytówek placówek medycznych, artykułów, reklam, komentarzy itd. oraz poglądów wyrażanych na forum nie może obciążać w jakimkolwiek stopniu i zakresie Wydawcę i Administratora.

 

Załącznik nr. 1 do regulaminu portalu www.informed.com.pl

Powierzchnią reklamową portalu, których specyfikacje reklamy prezentujemy, zarządza Wydawca INFOR-MED. 51-141 Wrocław, ul. Piętaka 9 - kontakt: 0-71 – 326-10-96, 372-68-16, 0-605-628-939.

Oferta:
Billboard  widoczny na wszystkich stronach portalu za wyjątkiem forum dyskusyjnego
wymiary 760x100 lub 750x100 pikseli, do 20kB,
format billboarda: jpeg, gif, flash

strona główna
Banner  umieszczony pod mapką
wymiary 468x60 pikseli, do 15kB,
format bannera: jpeg, gif, flash

strony specjalności
Banner  umieszczony pod wyszukiwarką  - ukazuje się na wszystkich stronach wybranej specjalności
wymiary 468x60 pikseli, do 15kB,
format bannera: jpeg, gif, flash

strony artykułów
Banner  umieszczony pod wyszukiwarką  - ukazuje się na wszystkich stronach działu
wymiary 468x60 pikseli, do 15kB,
format bannera: jpeg, gif, flash

strony “Twoje zdrowie”
Banner  umieszczony pod wyszukiwarką  - ukazuje się na wszystkich stronach działu
wymiary 468x60 pikseli, do 15kB,
format bannera: jpeg, gif, flash

strony “Dla Lekarzy”
Banner  umieszczony pod wyszukiwarką - ukazuje się na wszystkich stronach działu
wymiary 468x60 pikseli, do 15kB,
format bannera: jpeg, gif, flash

Załącznik nr. 2 do regulaminu portalu www.informed.com.pl

Cennik abonamentów.

Porada praktyczna: lektura cennika z uwagi na wielość możliwości może być dla Państwa nużąca. Dlatego proponujemy Państwu po wejściu do panelu administracyjnego swojej placówki skorzystanie z możliwości automatycznej wyceny zamówionej usługi. W zakładce „Państwa ogłoszenia” po wybraniu zgodnych z Państwa życzeniem kryteriów – czasu prezentacji, ilości wyróżnianych specjalności czy prezentacji Państwa wizytówki na stronie głównej portalu + ewentualnie wraz ze znakiem graficznym /np. logo placówki/ - i po kliknięciu w przycisk „OBLICZ” system sam wyliczy wartość zamówienia. Składniki zamówienia można dowolnie zmieniać aż do uzyskania satysfakcjonującego rezultatu oraz złożenia i opłacenia zamówienia. Skróci to niewątpliwie Państwu czas poświęcony na konfigurację zamówienia.

Zespół Infor - Med