zapamiętaj mnie
Jesteś niezalogowany, załóż konto jeśli go nie posiadasz, lub przypomnij hasło

Informed - Internetowa Informacja Medyczna

Alternative content

Lista Informacji

Praca dla rejestratorki medycznej. 28-06-2022

Nowoczesne, specjalistyczne centrum medyczne zatrudni rejestratorki medyczne z odpowiednim doświadczeniem. Przychodnia znajduje się w centrum Wrocławia. Zainteresowane Panie proszę o kontakt telefoniczny: nr tel. komórkowego 603 058 136.

czytaj całość

Paradontoza 27-11-2021

https://www.whitepress.com/panel/article-thumb?source=2&id=596725&file=paradontozaleczenie.jpeg

czytaj całość

KORONAWIRUS - informacje o pomocy 16-04-2020

Informacje o postępowaniu przy podejrzeniu zarażenia koronawirusem:

czytaj całość

Toramide 20 mg (Torassemidum) - wycofanie z obrotu ! 08-10-2018

GIF wycofał ze sprzedaży lek na nadciśnienie.

czytaj całość

GIF wycofał z obrotu na terenie całego kraju Febrisan 10-10-2017

Powodem wycofania z rynku jest niespełnienie wymagań jakościowych

czytaj całość

NIK o statusie uzdrowisk 01-02-2017

Posiadanie statusu uzdrowiska nie gwarantuje, że dany obszar spełniał i nadal spełnia wymogi wyznaczone dla uzdrowiska. Dotyczy to również właściwości leczniczych klimatu lub wykorzystywania surowców naturalnych.

czytaj całość

Wycofanie z obrotu Aspiryny Effect 18-01-2017

Aspirin Effect to preparat przeciwbólowy w formie granulatu.

czytaj całość

Kontrowersje w onkologii - konferencja 06-01-2017

V Ogólnopolska Konferencja "Kontrowersje w onkologii"

Termin i miejsce: 3 – 4 lutego 2017 r.
Sound Garden Hotel, Warszawa

czytaj całość

Leki dla Seniora ! 29-12-2016

Jak otrzymać bezpłatne leki?
Podstawy do otrzymania bezpłatnego leku:
 
wiek – ukończony 75. rok życia, weryfikowany przez numer PESEL (u osób, które nie mają numeru PESEL, będzie to data urodzenia)
recepta – litera S wpisana w polu „kod uprawnień dodatkowych”
wykaz – potrzebny lek musi znajdować się w wykazie bezpłatnych leków
Leki są przepisywane na dotychczasowych wzorach recept. Wystarczy, że lekarz lub pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej wpiszą na recepcie w polu „kod uprawnień dodatkowych” literę S.

czytaj całość

Projekt XXXI obwieszczenia refundacyjnego MZ 27-12-2016

Ogółem do obwieszczenia zostaną dodane 84 produkty lecznicze (unikalne kody EAN)

czytaj całość

Akademia Czerniaka 12-04-2016

Konferencja jest przeznaczona dla wszystkich zainteresowanych lekarzy, a w szczególności: onkologów klinicznych, chirurgów onkologicznych, dermatologów.

czytaj całość

Rutinoscorbin wycofany z aptek. 20-02-2016

Z rynku wycofanych ma być aż 350 serii Rutinoscorbinu. Decyzję podjął Główny Inspektor Farmaceutyczny

czytaj całość

Nowotwory skóry 2015 ? perspektywy 03-11-2015

Jak szybko i prawidłowo przeprowadzić diagnozę czerniaka?
 
Na co zwrócić szczególną uwagę przy doborze terapii?
 
Na jakie zagrożenia i punkty zapalne
powinniśmy zwracać szczególną uwagę w leczeniu różnych grup pacjentów?

czytaj całość

NIK o szpitalach klinicznych 26-08-2015

Minister Zdrowia słabo wspiera szpitale kliniczne: nie zakończył np. prac nad opracowaniem mechanizmów funkcjonowania szpitali klinicznych, uwzględniających ich szczególną rolę w systemie ochrony zdrowia, wynikającą z prowadzenia, poza leczeniem pacjentów, również działalności dydaktycznej i naukowej. Brakuje przepisów określających rolę, jaką mają spełniać szpitale kliniczne w systemie ochrony zdrowia oraz adekwatnych zasad i źródeł ich finansowania. 

czytaj całość

NIK o programach lekowych 15-12-2014

Programy lekowe dedykowane są chorym, u których leczenie standardowymi lekami nie przynosi efektów. W ramach tych programów finansowane jest leczenie innowacyjnymi lekami niektórych chorób: najczęściej w onkologii, reumatologii oraz w przypadkach chorób rzadkich i ultra rzadkich. O włączeniu chorego do programu i zastosowaniu odpowiedniej terapii decyduje lekarz prowadzący, zaś rolą Narodowego Funduszu Zdrowia jest finansowanie tych świadczeń.

czytaj całość

NIK sprawdziła NFZ 11-12-2014

NFZ nie doprowadził do poprawy dostępności świadczeń zdrowotnych. W wielu poradniach i oddziałach średni czas oczekiwania pacjenta na świadczenie uległ wydłużeniu. 

czytaj całość

Zwrot leków - zasady. 25-11-2014

Zgodnie z art. 96 ust. 5 ustawy– Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.), pacjenci nie mają możliwości dokonania zwrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych zakupionych w aptece. 

czytaj całość

DicloDuo wycofany z obrotu ! 25-11-2014

Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z obrotu popularny lek przeciwzapalny i przeciwbólowy - DicloDuo (Diclofenacum natricum) z powodu niewłaściwego transportu leku do Polski.

czytaj całość

NIK o rehabilitacji leczniczej 18-09-2015

Pomimo wzrostu nakładów pogarsza się dostęp do rehabilitacji leczniczej: rośnie liczba oczekujących, wydłuża się czas oczekiwania, a kurczy lista miejsc oferujących rehabilitację bez kolejki. Model finansowania terapii jest skomplikowany i nie uwzględnia końcowego efektu leczenia: jednakowo płaci się za świadczenia dobrze i źle wykonane, chociaż akurat w tej dziedzinie łatwo zauważyć i zmierzyć efekt. Prace nad określeniem zasad wykonywania zawodu fizjoterapeuty się przedłużają, a bez jasnych uregulowań istnieje ryzyko, że zabiegi wykona osoba bez odpowiedniego przygotowania. Z kolei brak standardów w rehabilitacji leczniczej utrudnia zachowanie odpowiedniej jakości i efektywności leczenia.

czytaj całość

Komunikat dla pacjentów i lekarzy 24-09-2014

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może kontynuować leczenie farmakologiczne pacjenta zastosowane przez lekarza w poradni specjalistycznej, jeżeli stan zdrowia tego pacjenta nie wymaga konsultacji specjalistycznej.

czytaj całość

Komunikat dla pacjentów 18-09-2015

bezpłatne zaopatrzenie w leki o kategorii dostępności "Rp" lub "Rpz"

czytaj całość

Zgłosiłeś dziecko do ubezpieczenia? 18-09-2015

Trzeba pamiętać, że w  przypadku zmiany pracodawcy członkowie rodziny zostaną wyrejestrowani z ubezpieczenia, dlatego należy ponowić  zgłoszenie u nowego pracodawcy.

czytaj całość

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne ! 24-09-2014

Narodowy Fundusz Zdrowia uzależnia objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym osoby, które nie były ubezpieczone:

  • w okresie od 3 miesięcy do roku od wniesienia opłaty dodatkowej w wysokości 788,78 zł
  • w okresie powyżej 1 roku do 2 lat w wysokości 1 971,96 zł
  • w okresie powyżej 2 lat do 5 lat w wysokości 3 943,91 zł
  • w okresie powyżej 5 lat do 10 lat w wysokości 5 915,87 zł
  • w okresie powyżej 10 lat w wysokości 7 887,82 zł

czytaj całość

NIK o realizacji programu zwalczania nowotworów 25-08-2014

Badania przesiewowe wciąż pozostają najskuteczniejszym i niezastąpionym na razie sposobem wczesnego wykrywania i zapobiegania nowotworom. Jednak, aby były skuteczne (i opłacalne) na badania, zgodnie z zaleceniami WHO i ekspertów Komisji Europejskiej, musiałoby zgłaszać się co najmniej 70% - 75% populacji docelowej.

czytaj całość

Komunikat w sprawie zmiany zasad udzielania świadczeń osobom szczególnie uprawnionym 19-07-2014

zgodnie ze zmianą art. 47 c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz.1027  z późn. zm.), w części dot. szczególnych uprawnień niektórych osób do świadczeń poza kolejnością - od 18 maja 2014 r. obowiązują nowe zasady:

czytaj całość

Na ten wyrok czekałeś pewnie i Ty! 30-01-2016

Polacy bardzo poważnie potraktowali zrównanie swoich praw z prawami pozostałych obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej. Dlatego praktycznie już 26 października 2013 r., dzień po wejściu w życie dyrektywy unijnej - w miejsce niewydolnego krajowego systemu opieki zdrowotnej – sięgnęli po usługi i świadczenia oferowane im przez zagraniczne placówki zdrowotne.

czytaj całość

Robert Gwiazdowski o emeryturach 13-06-2014

Opublikowany w 2006 r. list otwarty ówczesnego Przewodniczącego Rady Nadzorczej ZUS do ubezpieczonych - żadnych złudzeń !

czytaj całość

Opieka medyczna nad osobami starszymi. 10-06-2014

Z dyskusji ekspertów wynika, że odpowiednio wdrożone podejście geriatryczne jest odpowiedzią na potrzeby starzejącego się społeczeństwa. Redukuje stres i kłopoty samych pacjentów, a także racjonalizuje ponoszone na ich leczenie wydatki.

czytaj całość

NIK o przetargach informatycznych w ZUS. 10-06-2014

NIK poinformowała też Prezesa ZUS, że przy realizacji zamówień publicznych, zarówno w 2010 r., jak i w 2013 r., pracownicy ZUS wykonujący czynności w prowadzonych postępowaniach pozostawali z przedstawicielami firmy ubiegającej się o udzielenie zamówienia w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógł budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

czytaj całość

ZUS a BMW serii 7 07-05-2014

Przykładowo, nie będzie spełniać wymagań ZUS nowa Toyota Avensis, która ma "zaledwie" 4,69 metra długości ani nowy Volkswagen Passat o długości "jedynie" 4,77 metra. Urzędniczym wymaganiom nie uczyni zadość również Mercedes klasy C (4,68 m) ani Volvo XC90 (4,81 m).

czytaj całość

NIK o ośrodkach adopcyjnych na Dolnym Śląsku 10-06-2014

Ośrodki adopcyjne kwalifikowały dzieci do adopcji kierując się przede wszystkim ich dobrem. 

czytaj całość

Nowe technologie w służbie medycyny, czyli o leczeniu w XXI wieku. 02-04-2014

Mariaż medycyny i nowych technologii z pewnością jest sporą szansą dla osób niepełnosprawnych i chorych. Możliwe stanie się zwalczanie chorób, często oznaczających dla pacjenta wyrok, przeskakiwane będą kolejne bariery właściwe dla dzisiejszej medycyny. 

czytaj całość

NIK o kontraktach NFZ 19-03-2014

Biorąc jednak pod uwagę wyniki analizy obecnej formuły kontraktowania NIK rekomenduje Ministrowi Zdrowia rozważenie podjęcia daleko idących reform. Zdaniem NIK konieczna jest gruntowna, rzetelna i niezwłocznie przeprowadzona analiza dostosowania potencjału szpitali do rzeczywistych potrzeb pacjentów. NIK rekomenduje także wypracowanie takiego sposobu kontraktowania świadczeń, w którym najważniejsze kryterium stanowić będą jakość i dostępność świadczeń rzeczywiście oczekiwanych przez pacjentów z danego terenu. Pozwoli to uwolnić zawieranie umów ze szpitalami od lokalnych nacisków.

czytaj całość

AKADEMIA CZERNIAKA - od diagnostyki do leczenia. 10-12-2013

Spotkania dedykujemy chirurgom onkologom, dermatologom oraz onkologom i chirurgom. Przyjęta formuła zakłada organizację cyklicznych, regionalnych spotkań prowadzonych przez wybitne autorytety i największych specjalistów z zakresu diagnostyki i leczenia czerniaka.

czytaj całość

Odszkodowania 19-12-2013

Masz ubezpieczenie, a ubezpieczyciel nie chce wypłacić Ci odszkodowania w należnej wysokości ? Mimo że płaciłeś składki, Twoja szkoda nie została pokryta szybko i w pełnej wysokości ? Czujesz się oszukany przez towarzystwo ubezpieczeniowe ?

Jeżeli w trakcie leczenia (pobycie w szpitalu, zabiegu operacyjnego, pomocy ambulatoryjnej) doszło do zaniedbania albo popełnienia błędu przez personel medyczny, przez co wyrządzono pacjentowi szkodę, może on domagać się odszkodowania od szpitala lub innego podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych (np. ZOZ, poradni specjalistycznej lub lekarza przyjmującego pacjentów w prywatnym gabinecie).

czytaj całość

Rezonans magnetyczny 3T 20-11-2013

Zakład Radiologii Lekarskiej CSK MON WIM przy ul. Szaserów w Warszawie pozyskał nowoczesny rezonans magnetyczny 3T. Nowa inwestycja o wartości niemal 11 milionów złotych pozwala na rozszerzenie możliwości diagnostycznych celem polepszenia opieki nad chorym  i umożliwia osiągnięcie standardów obowiązujących w państwach Unii Europejskiej.

czytaj całość

Polska służba zdrowia coraz bardziej zinformatyzowana 18-11-2013

W odpowiedzi na tę ustawę powstał Krajowy Rejestr Nowotworów, którego celem jest zgromadzenie w systemie danych oraz bazy wiedzy na temat schorzeń onkologicznych. 

czytaj całość

NIK o opiece stomatologicznej w Polsce 27-09-2013

Nieskuteczne okazały się działania podejmowane przez Ministra Zdrowia na rzecz walki z próchnicą u dzieci i młodzieży. 

czytaj całość

XVII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego 30-09-2013

Wrocław, 26.09.2013 - 28.09.2013r.

Wrocław, 26.09.2013 - 28.09.2013

czytaj całość

NIK o przeciwdziałaniu narkomanii w szkołach 27-09-2013

Z danych uzyskanych na podstawie 11,5 tys. ankiet wynika, że ponad 31 proc. uczniów było świadkiem zażywania narkotyków na terenie szkoły lub słyszało o tym z wiarygodnego źródła. Aż 17 proc. było świadkiem sprzedaży narkotyków na terenie szkoły lub o tym słyszało.

czytaj całość

Co może zrobić mężczyzna z dysfunkcją erekcji spowodowaną złą dietą 03-09-2013

Okazało się, że ćwiczenia poprawiają zarówno sprawność naczyń krwionośnych, które dostarczają krew do serca, jaki i funkcje erekcji. 

czytaj całość

Moczeniu nocnemu powiedz: DOBRANOC!. 27-08-2013

Konsultacje lekarskie są częścią rozpoczętej w marcu br., przez Stowarzyszenie Uronef – Nasze Dzieci, ogólnopolskiej kampanii społecznej o charakterze edukacyjnym pt. „Moczeniu nocnemu powiedz: DOBRANOC!”. Celem kampanii jest zwiększenie wiedzy rodziców i lekarzy w zakresie moczenia nocnego u dzieci oraz przełamanie funkcjonujących na ten temat stereotypów.

czytaj całość

Chromosom X zawiera tajemnice męskości. 29-07-2013

Porównali chromosomy X myszy i ludzi, czyli ssaków, które pochodzą od wspólnego przodka żyjącego jakieś 80 mln lat temu. Wykazali, że blisko 95% genów jest wspólnych dla obydwu gatunków, a 340 genów jest różnych. 

czytaj całość

Ostrzeżenie GIF ! 21-06-2013

KOMUNIKAT NR 3/2013

GŁÓWNEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO

dotyczący nielegalnego handlu niedopuszczonymi do obrotu preparatami na

odchudzanie zawierającymiw swoim składzie 2,4 dinitrofenol.

czytaj całość

NIK o zakupie sprzętu medycznego ze środków UE ! 27-09-2013

Nowy sprzęt medyczny, pozyskiwany dzięki środkom z UE, jest szansą dla polskiej służby zdrowia. Jednak nawet najnowocześniejszy sprzęt nie poprawi sytuacji pacjentów, jeśli nie będzie wykorzystywany. Tymczasem z powodu braku koordynacji zakupów i złego planowania jedna trzecia skontrolowanych przez NIK szpitali nie używała efektywnie nowego sprzętu.

czytaj całość

STOP KORUPCJI 17-04-2013

telefon antykorupcyjny cool

czytaj całość

NIK o kontrolach prowadzonych przez NFZ 27-09-2013

Kontrolerzy NIK wyliczyli, że Fundusz kontroluje jednostki, z którymi zawarł umowę o wykonywanie świadczeń medycznych, średnio co 12 - 13 lat.  

czytaj całość

NIK o funkcjonowaniu KRUS 04-03-2013

W Polsce około 1,5 mln osób korzysta z ubezpieczenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Składki emerytalno-rentowe opłacane przez rolników są znacznie niższe od tych, jakie płacą przedsiębiorcy, a także pracownicy zatrudnieni poza rolnictwem. 

czytaj całość

Co to jest eWUŚ? 18-12-2012

eWUŚ w pytaniach i odpowiedziach !

czytaj całość

4 mln Polaków zniknie w NFZ... 09-11-2012

„Problem jest taki, że pani prezes NFZ podjęła decyzję o wycięciu prawie 4 mln pacjentów, którzy są na naszych listach POZ. ..."

czytaj całość

Toczeń rumieniowaty układowy ! 08-11-2012

Toczeń rumieniowaty układowy (w skrócie TRU) jest chorobą autoimmunologiczną, w przebiegu której dochodzi do zajęcia wielu narządów i układów; najczęściej dochodzi do zajęcia układu mięśniowo-szkieletowego, centralnego i obwodowego układu nerwowego, nerek, serca, skóry, błon surowiczych i elementów morfotycznych krwi. 

czytaj całość

NIK o pogotowiu ratunkowym 07-11-2012

Nadal nie funkcjonuje system powiadamiania ratunkowego. Zadania numeru 112 wypełniają Policja i Straż Pożarna, a kolejny termin uruchomienia systemu przesunięto na grudzień 2013 r.

czytaj całość

Lista leków refunfowanych od 1 listopada 2012r. 29-10-2012

Lista leków refunfowanych od 1 listopada 2012r.   - szczegółowy wykaz. 

czytaj całość

Zadłużone szpitale - NIK 12-09-2012

W krytycznej sytuacji - najgorszej ze wszystkich szesnastu instytutów nadzorowanych przez Ministra Zdrowia - jest Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi: natychmiastowego uregulowania wymagają zobowiązania na 175 mln. Równie trudna jest sytuacja Centrum Zdrowia Dziecka oraz Instytutu Reumatologii.

czytaj całość

Nowa lista leków refundowanych! 22-08-2012

Nowa lista leków obowiązująca od 1 września 2012r.

czytaj całość

Zacznijcie nas leczyć 28-07-2012

Koalicja Hepatologiczna bije na alarm  „Zacznijcie nas leczyć!”

czytaj całość

Oprogramowanie Przetargowo-Reklamowe - platforma medyczna OPR. 23-06-2012

Nazwa platformy odnosi się do jej funkcjonalności oraz możliwości, jest ona zarówno narzędziem pracy jak i nowoczesną formą reklamy produktów i usług medycznych.

czytaj całość

Leki refundowane od 1.05.2012 r. 02-05-2012

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2012 r. 

czytaj całość

Wygrajmy razem ! Bezpłatne badania profilaktyczne - cukrzyca ! 23-04-2012

Na bezpłatne badanie może zgłosić się każdy, kto skończył 45 lat. Podczas badania nie trzeba być na czczo.

czytaj całość

Pomoc świąteczna we Wrocławiu. 06-04-2012

Pomoc świąteczna we Wrocławiu.

czytaj całość

Ministerstwo Zdrowia utrudnia chorym na cukrzycę dostęp do najnowszych terapii 02-03-2012

Najnowszej generacji leki na cukrzycę z grupy inkretyn nie znalazły się na liście refundacyjnej z 26 lutego br. Rozgoryczeni pacjenci interweniują po raz kolejny w Sejmie. Brak refundacji dla wielu chorych oznacza konieczność finansowania leczenia z własnej kieszeni bądź podjęcia terapii przestarzałymi lekami.

czytaj całość

Leczenie suboptymalne 23-02-2012

Trwa dyskusja na temat optymalizacji wydatków w ramach programu terapeutycznego leczenia przewlekłego zapalenia wątroby typu B

czytaj całość

Dalej o lekach 06-02-2012

Zatem kupując lek drożej szpital złamie prawo.

czytaj całość

Komunikat Prezesa NFZ dla aptek 27-01-2012

Komunikat dla aptek, które mają zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia od 1 stycznia 2012 r.

czytaj całość

www.dlapacjenta.mz.gov.pl 27-01-2012

Ministerstwo Zdrowia informuje wszystkich pacjentów, lekarzy i aptekarzy o uruchomieniu portalu pod adresem: www.dlapacjenta.mz.gov.pl

czytaj całość

Protest aptekarzy ! 16-01-2012

 

Ż Ą D A M Y ! ! !
 
Możliwości uzyskania przez Pacjenta leku tańszego niż przepisany na recepcie (zmiany art. 44 ustawy refundacyjnej).

czytaj całość

"Spowiedź lekarki" 09-01-2012

Nakładają kary na lekarzy, którzy przepiszą receptę niezgodnie z wytycznymi ministerstwa. Na pierwszy rzut oka oczywiste, przecież jeśli chcę brać pieniądze, muszę mieć wytyczne i ich przestrzegać. ALE:

czytaj całość

AKCJA PIECZĄTKOWA TRWA NADAL ! 05-01-2012

Oświadczenie

Przewodniczącego ZK OZZL w sprawie komunikatu podpisanego przez zespół NRL z Ministrem Zdrowia oraz Prezesem NFZ.

czytaj całość

Komunikat Ministerstwa Zdrowia ! 29-12-2011

Komunikat po konferencji prasowej Ministra - po konferencji ws. nowej listy leków refundowanych

czytaj całość

Komunikat NFZ w sprawie ważności recept 22-12-2011

Czy ktoś to rozumie ??????

czytaj całość

Komunikat NFZ w sprawie potwierdzenia zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego 28-12-2011

pacjent chcący skorzystać z pomocy lekarskiej może złożyć na piśmie oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego

czytaj całość

NIK o komercjalizacji szpitali ! 14-12-2011

Komercjalizacja większości skontrolowanych szpitali nie przynosi zamierzonego efektu. Kolejki pacjentów nie zmniejszają się, całkowite zadłużenie służby zdrowia nie maleje, a część z poddanych przekształceniom szpitali wpada w kolejne długi. Radzą sobie te placówki, które już przed komercjalizacją osiągały dodatnie wyniki finansowe. Tym, które wcześniej generowały duże straty, komercjalizacja na razie nie pomogła.

czytaj całość

Czy grozi nam epidemia odry? 04-12-2011

Przebieg choroby bywa bardzo różny jednak stan pacjentów w okresie nasilonych objawów można często określić jako średni lub ciężki. Leczenie jest jedynie objawowe i wymaga hospitalizacji oraz zgłoszenia choroby. Bardzo ważnym elementem walki z zachorowaniami jest zapobieganie ich wystąpieniu poprzez stosowanie szczepień.

czytaj całość

Raport PhRMA: 100 leków i szczepionek przeciwko zakażeniu HIV 30-11-2011

Od czasu zidentyfikowania HIV po raz pierwszy w 1983 r. dopuszczono do stosowania 31 leków przeznaczonych do leczenia zakażenia HIV. Te zarejestrowane leki umożliwiają wydłużenie życia pacjentów. Według danych Amerykańskiego Centrum ds. Kontroli i Prewencji Chorób, liczba zgonów z powodu AIDS w USA od roku 2003 do 2007 zmniejszyła się o 17%.

czytaj całość

W Katowicach powstaje najnowocześniejsze w Polsce centrum dydaktyczne. 25-11-2011

 Sposób, w jaki wiedza będzie zdobywana, jest nie do przecenienia. Praktyczne podejście do nauczania zawodu pozwala, poprzez zaangażowanie samych nauczanych, na dużo lepsze zapamiętywanie i późniejsze odtwarzanie zdobytej wiedzy. Takie podejście jest od wielu lat z powodzeniem stosowanie w Stanach Zjednoczonych. To właśnie amerykańskie uczelnie są wzorem dla projektu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

czytaj całość

Jak stawić czoła wyzwaniu starzejącego się społeczeństwa? 25-11-2011

 

„Starzenie się społeczeństwa będzie miało bezpośrednie skutki finansowe dla systemu finansów publicznych w postaci wzrostu kosztów opieki zdrowotnej i opieki nad ludźmi starszymi. Szacuje się, iż koszty opieki zdrowotnej między 2007 a 2060 rokiem wzrosną z 4% do 5,4% PKB. Wzrosną również koszty opieki nad osobami starszymi – z 0,4% w 2007 roku do 1,1% w 2060 roku. Łączne koszty w obszarze polityki zdrowotnej i społecznej wzrosną o 2,1% PKB do 2060 roku, co równać się będzie nawet ok. 15 mld euro dodatkowych nakładów 
z budżetu państwa rocznie” – powiedział dr Paweł Gembicki, jeden z autorów raportu, ekspert Pracodawców RP.

czytaj całość

Polscy pacjenci z WZW typu B: jak długo mamy czekać na bezpieczne i zgodne ze standardami leczenie? Prosimy o to 2 lata! 23-11-2011

W odpowiedzi na zawiadomienie przesłane do prokuratury przez Fundację „Gwiazda Nadziei” o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłą już Minister Zdrowia Panią Ewę Kopacz, resort ten złożył oficjalne oświadczenie, w którym nie pojawiły się jednak żadne deklaracje zmian w zasadach finansowania leczenia przewlekłego WZW B, sformułowanych na nowo 28 października b.r. Terapia nowymi analogami nadal refundowana jest dopiero po niepowodzeniu terapii interferonowej i to jedynie w przypadku pacjentów HBeAg dodatnich

czytaj całość

Zastosowanie mikrofal w medycynie. 18-11-2011

Z kolei w leczeniu mikrofale mogą mieć zastosowanie w przypadku nowotworów głowy i szyi. Ich zniszczenie odbywa się poprzez doprowadzenie zajętej tkanki do hipertermii, powodując obumarcie komórek nowotworowych. Jest to działanie podobne do tego, które uzyskujemy podgrzewając produkty w domowej kuchence mikrofalowej. Działanie to jest mniej szkodliwe i dużo bardziej skoncentrowane na chorym miejscu. Oszczędza się tym samym zdrowe tkanki otaczające guz.

czytaj całość

Światowy Dzień Walki z Cukrzycą 09-11-2011

W poniedziałek, 7 listopada, Ministerstwo Zdrowia opublikowało projekt wykazu leków refundowanych, w którym pojawiło się 279 nowych produktów - w tym 256 generycznych. Znalazły się w nim także długo oczekiwane przez polskich diabetyków leki inkretynowe, dzięki którym u części chorych możliwe jest odsuniecie w czasie rozpoczęcia insulinoterapii

czytaj całość

Zarzuty dla Minister Zdrowia o łamanie praw pacjentów z WZW typu B 19-12-2011

Decyzja Ministerstwa o podziale chorych na HBeAg+ i HBeAg- stanowi kuriozum na skalę światową, ponieważ nie istnieją standardy, ani nawet wiarygodne publikacje, które uzasadniałaby podawanie lamiwudyny u pacjentów HBe-, ograniczając zastosowanie nowych analogów tylko do terapii  pacjentów HBe+. Dodatkowo podział pacjentów na chorych z wykrywalnym antygenem ”e” (oznaczanym jako HBe+), którzy będą mogli otrzymać skuteczne leczenie oraz na chorych bez obecności we krwiantygenu ”e” (oznaczane jako HBe -), którzy nie będą mieli możliwości korzystania z nowoczesnego leku, nie ma żadnego uzasadnienia w postaci wyników badań klinicznych czy też rekomendacji polskich i międzynarodowych specjalistów w dziedzinie przewlekłego wzw typu B.

czytaj całość

Picie kawy zmniejsza ryzyko powstania raka skóry. 26-10-2011

 Według najnowszych doniesień naukowców z Harvardu picie kawy może zmniejszyć ryzyko powstania raka podstawnokomórkowego skóry.

czytaj całość

Warsztaty dla rodzin osób chorych na mukowiscydozę ! 19-12-2011

W dniach 20-21 września odbyła się konferencja ekspercka, w której udział wzięli przedstawiciele ministerstw zdrowia krajów członkowskich Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, Rady Unii Europejskiej oraz Światowej Organizacji Zdrowia, a także wybitni eksperci reprezentujący stowarzyszenia naukowe i organizacje pozarządowe o zasięgu międzynarodowym i krajowym.

czytaj całość

Demokracja wg wagi ! 26-10-2011

12% osób z nadwagą uważa, że, ze względu na swoją tuszę, poddawani są częstszej i bardziej wnikliwej ocenie społecznej niż osoby szczupłe;

czytaj całość

HIV i AIDS w Polsce w 2010 roku. 19-12-2011

Od wdrożenia badań w 1985 r. do 31 grudnia 2010 r. (przy uwzględnieniu korekt i uaktualnień danych) stwierdzono zakażenie HIV u 13.917 obywateli Polski, wśród których było co najmniej 5.725 zakażonych w związku z używaniem narkotyków, 786 poprzez kontakt heteroseksualny oraz 904 poprzez kontakt seksualny pomiędzy mężczyznami. Ogółem odnotowano 2.440 zachorowań na AIDS; 1.053 chorych zmarło.

czytaj całość

M O S T - E N E R G E T Y C Z N Y 26-10-2011

Seans zbiorowy 22 października 2011r. (sobota)

Hala Stulecia we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1,

czytaj całość

Konkurs "Rzeczypospolitej" na najlepszy szpital w Polsce rozstrzygnięty ! 17-10-2011

Szpital Jana Pawła II w Zamościu - to najlepszy szpital ogólny w konkursie "Rzeczpospolitej" i Centrum Monitorowania Jakości w Służbie Zdrowia.

czytaj całość

Rewolucje kadrowe na polskich uczelniach. 16-10-2011

Powszechnie uważa się, że dzieci profesorów robią karierę dużo łatwiej niż pozostali pracownicy, że synowi lub córce szefa przysługują przywileje, których nie mają inni, że aby osiągnąć to samo wkładają mniejszy wysiłek.

czytaj całość

Śmigłowcowa Służba Ratownictwa Medycznego w Polsce 07-10-2011

W chwili obecnej w Polsce funkcjonuje 17 baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego nazwanych Śmigłowcową Służbą Ratownictwa Medycznego (z ang. Helicopter Emergency Medical Service - HEMS). Planowane jest także utworzenie nowej bazy w Gorzowie Wielkopolskim. Dzięki prawidłowemu rozmieszczeniu placówek śmigłowce mogą dotrzeć w prawie każde miejsce w kraju w maksymalnie 23 minuty. Zasięg EC 135 to około 80 km w porównaniu do 60 dla maszyn Mi-2.

czytaj całość

Kongres kardiologiczny 29-09-2011

Wrocław, 6-8 października 2011 r.

czytaj całość

Zarządzanie szpitalami: Nowe strategie i przejście w stronę autonomii instytucjonalnej. 19-12-2011

Celem konferencji jest przedstawienie strategii zarządzania szpitalami w wybranych państwach Europy (Norwegia, Hiszpania. Estonia) oraz w Polsce, a także dyskusja nad kierunkami tych zmian. Podczas konferencji została także zaprezentowana nowa publikacja European Observatory on Health Systems and Policies. 

czytaj całość

Prewencja i kontrola astmy i alergii u dzieci z punktu widzenia zdrowia publicznego: pilna potrzeba zniesienia różnic? 19-12-2011

W dniach 20-21 września odbyła się konferencja ekspercka, w której udział wzięli przedstawiciele ministerstw zdrowia krajów członkowskich Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, Rady Unii Europejskiej oraz Światowej Organizacji Zdrowia, a także wybitni eksperci reprezentujący stowarzyszenia naukowe i organizacje pozarządowe o zasięgu międzynarodowym i krajowym.

czytaj całość

Rekomendacje szczepień przeciwko grypie ! 20-09-2011

Szczepienia są powszechnie uznaną metodą profilaktyki i kontroli grypy. Wieloletnie, odpowiednio skonstruowane badania naukowe, przeprowadzone w wielu ośrodkach, na dużych populacjach, zarówno zdrowych, jak i chorych na rożne przewlekłe choroby osób w różnym wieku, począwszy od 6 m.ż., wykazały skuteczność i bezpieczeństwo dostępnych na rynku szczepionek przeciw grypie.

czytaj całość

Chłoniak to diagnoza, nie wyrok.13-09-2011

Z okazji Światowego Dnia Wiedzy o Chłoniakach, w dniach 15-21 września na ekranach kin oraz na antenach stacji telewizyjnych w całej Polsce emitowany będzie spot informacyjny na temat najczęstszych objawów nowotworów układu chłonnego.

czytaj całość

NIK o położnych ! 13-09-2011

Wyniki kontroli uprawniają do stwierdzenia, że funkcjonujący system finansowania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej przez stawkę kapitacyjną, nie promuje aktywności świadczeniodawców w stosunku do pacjentów, przesądzając o wydatkowaniu znacznych kwot środków publicznych w całkowitym oderwaniu od ich kosztów, jakości, czy w ogóle realizacji usług.

czytaj całość

Jak należy prywatyzować szpitale? 08-09-2011

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w dyskusji  i wymianie poglądów na temat prywatyzacji sektora ochrony zdrowia podczas konferencji „Jak należy prywatyzować szpitale?”, która odbędzie się 30 września 2011 r. w Warszawie.

czytaj całość

Technologie w medycynie ! 08-09-2011

Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej edycji konferencji "Technologie w medycynie"

czytaj całość

Kampania Krajowego Centrum ds. AIDS ?Zrób test na HIV? 07-09-2011

Kampania Krajowego Centrum ds. AIDS „Zrób test na HIV” realizowana w 2011 i 2012 roku jest kontynuacją dotychczasowych działań, wzmocnieniem kampanii „Wiedza ratuje życie” z przełomu 2010 i 2011 roku. Jest przede wszystkim dla tych, którzy podejmują ryzykowne zachowania seksualne, dla wszystkich, którzy powinni odpowiedzieć sobie na pytanie „czy w moim życiu zdarzyło się coś, co mogło mnie narazić na zakażenie”.

czytaj całość

NIK o badaniach klinicznych ! 06-09-2011

NIK zwróciła uwagę na poważną dysproporcję między wynagrodzeniem otrzymywanym z tego tytułu przez badaczy (lekarzy ze szpitala prowadzących testy leku lub sprzętu) a przychodami szpitali. Jaskrawy przykład tej dysproporcji miał miejsce np. w Białymstoku, gdzie za objęcie badaniem jednego pacjenta lekarz otrzymywał 2,8 tys. EUR, natomiast szpital tylko 50 EUR, tj. 1,8 proc. tej sumy.

czytaj całość

NIK o numerze alarmowym 112 ! 07-09-2011

Polska od sześciu lat nie potrafi uruchomić spójnego i sprawnego systemu obsługi numeru alarmowego 112. Działający obecnie system zastępczy jest prowizoryczny i nieskuteczny. Szanse na poprawę sytuacji przed EURO 2012 są niewielkie. 

czytaj całość

NIK o przeszczepach ! 18-09-2015

Najwyższa Izba Kontroli potwierdza, że system kwalifikowania pacjentów do przeszczepu działa sprawnie i wyklucza wykonanie przeszczepu osobie spoza Krajowej Listy Oczekujących.

czytaj całość

Gdzie te miliardy ??? 07-09-2011

Ministerstwo Zdrowia i NFZ zamierzają w przyszłym roku przeznaczyć na leczenie polskich pacjentów 61 530 024 tys. zł.

czytaj całość

Nowe fakty o mleku. 22-08-2011

O prozdrowotnych właściwościach mleka wiadomo było już od dawna. 

czytaj całość

Podsumowanie pracy robota da Vinci do końca lipca 2011.09-08-2011

13 sierpnia minie dokładnie 8 miesięcy od pierwszej w Polsce operacji przeprowadzonej przy użyciu robota da Vinci

czytaj całość

Coraz bliżej do nowej metody leczenia bezpłodności! 09-08-2011

Obecnie szacuje się, że co piąta para w Polsce może mieć problemy z poczęciem. Niezdolność do zapłodnienia kobiety przez mężczyznę stanowi obecnie 1/3 przyczyn tych problemów. To właśnie czynnik męski bezpłodności już wkrótce może zostać wyeliminowany.

czytaj całość

Wakacje w PSK 1 we Wrocławiu!07-09-2011

Planowe zamknięcie Klinik w okresie wakacyjnym

czytaj całość

Radioterapia łukowa07-09-2011

Dolnośląskie Centrum Onkologii kupiło najnowocześniejszy i najbardziej bezpieczny sprzęt do radioterapii.

czytaj całość

Komunikaty GIF o wycofaniu z rynku leków.25-07-2011

Najnowsze decyzje Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie wycofania z obrotu na terenie całego kraju produktów leczniczych.

czytaj całość

Przeszczep tchawicy ! 04-08-2011

Międzynarodowy zespół lekarzy z Europy dokonał pierwszego na świecie przeszczepu sztucznej tchawicy wyhodowanej z własnych komórek pacjenta. Zabieg wykonano w szpitalu Uniwersytetu Karolinska w Sztokholmie. 

czytaj całość

Spożywanie jaj może pomagać w prewencji nowotworów oraz chorób serca! 03-08-2011

Tryptofan i tyrozyna to nie jedyne substancje przeciwutleniające zawarte w jajach.

czytaj całość

3,5 mld zł na zakupy !07-09-2011

Szpitale wydają unijne miliardy na zakup sprzętu, remonty i budowę specjalistycznych bloków operacyjnych, które niszczeją nieużywane. W sumie przeznaczyły już 3,5 mld zł na zakup najnowocześniejszych technologii, które nie mogą służyć pacjentom, bo NFZ nie ma pieniędzy na ich zakontraktowanie.

czytaj całość

Orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ! 03-07-2011

naruszenie art. 3 zakazującego nieludzkiego lub poniżającego traktowania oraz art. 8, zgodnie z którym każdy ma prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. 

czytaj całość

Profilaktyka nowotworów ! 04-08-2011

Nowe centrum profilaktyki nowotworów.

czytaj całość

Liczba cukrzyków na świecie ! 31-08-2011

W porównaniu z danymi sprzed 30 lat, kiedy cukrzyków było 150 milionów, liczba ta wzrosła o 133%.

czytaj całość

Przeszły komisje !!! 25-06-2011

Pani min. Kopacz przeforsowała ustawę o orzekaniu o błędach lekarskich przez wojewódzkie komisje.

czytaj całość

Trzeba wiedzieć, by zwyciężyć kobiecy nowotwór 10-06-2011

Kobiety w Polsce najczęściej umierają z powodu raka płuca. Ostatnia dekada przyniosła niemal czterokrotny wzrost zachorowań na ten złośliwy nowotwór, sprawiając, że liczba nowych rozpoznań jest najwyższa w historii. 

czytaj całość

Zakażenie E.Coli "o104:H4"06-06-2011

O104:H4 to serotyp E.Coli atakujący aktualnie wschodnie Niemcy.

czytaj całość

31 maja - Międzynarodowy dzień bez papierosa !30-05-2011

Jest to doskonała okazja do zwrócenia po raz kolejny uwagi na znaną społeczeństwu szkodliwość dymu tytoniowego oraz pokazanie współczesnych możliwości terapeutycznych w leczeniu uzależnienia od nikotyny. 

czytaj całość

Wybrano nowego Rektora AM26-05-2011

Kolegium Elektorów wybrało nowego Rektora uczelni, którym został  prof. dr hab. Marek Ziętek.

czytaj całość

Kampania informacyjna nt. mukowiscydozy25-05-2011

MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę

czytaj całość

Istnieją nowe dowody w sprawie transmisji zakażeń wirusem HIV 15-05-2011

W badaniu wzięło udział ponad 1700 par, w których tylko jeden z partnerów był HIV dodatni.

czytaj całość

Wojskowy Instytut Medyczny ośrodkiem dawców szpiku !30-04-2011

Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie jest pierwszym ośrodkiem w Polsce, który uzyskał pozwolenie Ministra Zdrowia na tę działalność.

czytaj całość

Rewolucja personalna na AM we Wrocławiu ! 24-04-2011

Złożone dymisje na pewno odbiją się na wizerunku uczelni. Od tego momentu opinia jednak powinna zacząć się poprawiać.

czytaj całość

7 marca odbył się pierwszy w Polsce przeszczep płuc u chorego na mukowiscydozę.15-04-2011

Szczęśliwy pacjent ma już za sobą najgorszy okres po zabiegu

czytaj całość

Ustawa o lekach do Trybunału ?07-09-2011

Ustawa o lekach uderzy przede wszystkim  w pacjentów - uważają prawnicy i producenci.

czytaj całość

Światowy Dzień Zdrowia 06-04-2011

Tegorocznym tematem jest "Oporność drobnoustrojów i jej rozprzestrzenienie".

czytaj całość

Recepty bez spotkania z lekarzem !? 07-09-2011

Czy przewlekle chory nie będzie już musiał przychodzić na wizytę do lekarza wyłącznie po receptę.

czytaj całość

Przełom w antykoncepcji!31-03-2011

Podstawą do nowych rozważań było zaobserwowanie, że plemniki w ciele kobiety podążają w kierunku wysokiego stężenia progesteronu, czyli jednego z żeńskich hormonów płciowych.

czytaj całość

Nowy szpital pediatryczny w Warszawie !07-09-2011

W Warszawie w  powstanie nowy szpital dziecięcy.

czytaj całość

Atrakcyjny budynek w Cieszynie-wynajem powierzchni !07-09-2011

TWORZYMY NOWOCZESNE CENTRUM MEDYCZNE W CIESZYNIE JESZCZE MOŻESZ DOŁĄCZYĆ !

czytaj całość

Nowy Szpital Wojewódzki we Wrocławiu!15-03-2011

Inwestycja pochłonie blisko 300 milionów złotych, na które składa się budowa kompleksu od podstaw oraz jego wyposażenie. 

czytaj całość

Już wkrótce zabraknie skutecznych antybiotyków do zwalczania infekcji! 11-03-2011

Co jest przyczyną narastania oporności drobnoustrojów? Przede wszystkim nierozważne i nieuzasadnione stosowanie antybiotyków w leczeniu ambulatoryjnym.

czytaj całość

Ciąg dalszy sprawy Rektora Andrzejaka ! 03-03-2011

Kolegium elektorskie nie odwołało po raz kolejny Rektora AM we Wrocławiu.

czytaj całość

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna 05-03-2011

Nowe zasady obowiązują od 1 marca 2011 r. 

Wykaz placówek w województwie wielkopolskim.

czytaj całość

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna 17-03-2011

Wykaz placówek w województwie śląskim.

czytaj całość

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna03-03-2011

Wykaz placówek w województwie małopolskim.

czytaj całość

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna 21-03-2011

Wykaz placówek w województwie mazowieckim.

czytaj całość

Opieka nocna !03-03-2011

Nowe zasady obowiązują od 1 marca 2011 r. 

Wykaz placówek w województwie dolnośląskim.

czytaj całość

Reklamy zabijają! 23-02-2011

Co robimy gdy boli nas głowa? Nic prostszego - sięgamy po tabletkę przeciwbólową. Jaką?

czytaj całość

We Wrocławiu powstała najnowocześniejsza w Polsce sztuczna ręka ! 20-02-2011

Naukowcy z Politechniki Wrocławskiej skunstruowali najbardziej zaawansowaną z polskich sztucznych rąk.

czytaj całość

Akademia Wiedzy Holistycznej Iluminacja 15-02-2011

kursy, warsztaty i wykłady

czytaj całość

Światowy dzień walki z rakiem07-02-2011

4 lutego obchodziliśmy Światowy dzień walki z rakiem.

czytaj całość

Stowarzyszenie Niemedycznej Kadry Ochrony Zdrowia 03-02-2011

W Chorzowie 28 stycznia br. z inicjatywy „Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego” zostało utworzone jedyne w Polsce Stowarzyszenie Niemedycznej Kadry Ochrony Zdrowia.

czytaj całość

A H1N1 znów atakuje! 14-01-2011

Najbardziej narażone na infekcję są osoby z osłabioną odpornością (noworodki, ludzie starsi, przyjmujący leki immunosupresyjne lub cytostatyki).

czytaj całość

Zbiorowe seanse uzdrawiające ! 06-01-2011

 

psychologa – hipnoterapeuty dr Andrzeja Kaczorowskiego.

czytaj całość

da Vinci w Polsce! 03-01-2011

Pierwszy zabieg został przeprowadzony przez Wrocławskich lekarzy 13 grudnia 2010 roku.

czytaj całość

Jest nadzieja dla chorych po zawale serca! 28-12-2010

Śląscy lekarze będą starali się wykorzystać komórki macierzyste do odbudowy zniszczonego przez zawał serca. 

czytaj całość

Sprawa prof. Andrzejaka w dalszym ciągu nie wyjaśniona. 23-12-2010

Już prawie 4 miesiące toczy się postępowanie w sprawie odwołania z funkcji rektora Akademii Medycznej...

czytaj całość

Wyniki ankiety! 02-03-2012

Proponowana zmiana P.Kopacz dokładnie realizuje interesy środowiska lekarskiego i dlatego nie może być przez ogół obywateli akceptowana.

czytaj całość

Ortopedyczne izby przyjęć pełne pacjentów! 10-12-2010

W najbliższy weekend nadciągnie kolejna fala intensywnych opadów śniegu

czytaj całość

Nowotwór układu chłonnego to diagnoza ? nie wyrok 06-12-2010

Wykłady dla słuchaczy Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

czytaj całość

Uczelniane Kolegium Elektorów nie odwołało Rektora prof. Ryszarda Andrzejaka. 29-11-2010

Ciąg dalszy niezbyt budującej sprawy prof. Ryszarda Andrzejaka Rektora wrocławskiej Akademii Medycznej.

czytaj całość

Czy wzrośnie liczba wykonywanych przeszczepów na Dolnym Śląsku? 24-11-2010

Mimo takich placówek jak szpital im. Śwętej Jadwigi w Trzebnicy, należący do światowej czołówki w wykonywaniu przeszczepów kończyn, wypadamy źle na tle reszty kraju.

czytaj całość

Trwa II Europejski Tydzień Świadomości Mukowiscydozy 18-11-2010

Ponad 40 tysięcy osób w Europie choruje na mukowiscydozę, nieuleczalną chorobę genetyczną.

czytaj całość

Tragiczny świąteczny weekend - każdy z nas za to zapłaci. 16-11-2010

Przeciętny koszt leczenia ofiary wypadku drogowego wynosi 3500 złotych.

czytaj całość

Odwołanie rektora AM !? 17-03-2011

Senat Akademii Medycznej w głosowaniu tajnym poparł wniosek Ministra Zdrowia

czytaj całość

Dopalacze pod lupą. 04-11-2010

Dopalacze, upalacze, legalne narkotyki lub alternatywa dla nich to synonimy substancji chemicznych o różnych właściwościach, głównie psychoaktywnych, które do nie dawna można było kupić w praktycznie każdym mieście w Polsce.

czytaj całość

Zmiany w kształceniu młodych lekarzy - czy aby na lepsze? 22-10-2010

W Polsce obecnie brakuje wielu specjalistów z różnych dziedzin, przede wszystkim poprzez wyjazdy w celach zarobkowych do innych krajów.

czytaj całość

Oświadczenie Akademickiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu 15-10-2010

w sprawie zarzutów dotyczących funkcjonowania Kliniki Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii

czytaj całość

Wydajemy już 30 mld na prywatne leczenie! 24-10-2010

Lekarz pracujący w uspołecznionej służbie zdrowia nie może być dla niej konkurentem.

czytaj całość

Skandal na AM we Wrocławiu ! 24-10-2010

Wydział Lekarski wrocławskiej Akademii Medycznej stracił uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego. Tak postanowiła Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów za utrudnianie wyjaśnienia sprawy obwinianego o plagiat rektora uczelni Ryszarda Andrzejaka.

czytaj całość