zapamiętaj mnie
Jesteś niezalogowany, załóż konto jeśli go nie posiadasz, lub przypomnij hasło

Informed - Internetowa Informacja Medyczna

Alternative content

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne - Szpital Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku

Akademickie Centrum Kliniczne.

Lista specjalności

 • 1.Alergologia
 • 2.Anestezjologia i intens. terapia
 • 3.Interna i jej działy / Angiologia
 • 4.Laryngologia / Audiologia i foniatria
 • 5.Chirurgia i jej działy / Chirurgia klatki piersiowej
 • 6.Chirurgia i jej działy / Chirurgia naczyniowa
 • 7.Chirurgia i jej działy / Chirurgia ogólna
 • 8.Onkologia / Chirurgia onkologiczna
 • 9.Chirurgia plastyczna
 • 10.Stomatologia i jej działy / Chirurgia stomatologiczna
 • 11.Chirurgia i jej działy / Chirurgia szczękowo-twarzowa
 • 12.Interna i jej działy / Choroby płuc/pulmunologia
 • 13.Interna i jej działy / Choroby wewnętrzne
 • 14.Choroby zakaźne
 • 15.Dermatologia i wenerologia
 • 16.Interna i jej działy / Diabetologia
 • 17.Analizy lek. i diagnostyka med. / Diagnostyka labor.
 • 18.Endokrynologia
 • 19.Pozostałe specjalności / Epidemiologia
 • 20.Pozostałe specjalności / Farmakologia
 • 21.Gastrologia
 • 22.Analizy lek. i diagnostyka med. / Genetyka
 • 23.Interna i jej działy / Geriatria
 • 24.Ginekologia / Ginekologia onkologiczna
 • 25.Interna i jej działy / Hematologia
 • 26.Interna i jej działy / Hipertensjologia
 • 27.Pozostałe specjalności / Immunologia
 • 28.Chirurgia i jej działy / Kardiochirurgia
 • 29.Interna i jej działy / Kardiologia
 • 30.Pediatria / Kardiologia dziecięca
 • 31.Pozostałe specjalności / Medycyna nuklearna
 • 32.Interna i jej działy / Medycyna pracy
 • 33.Pogotowia/wizyty dom. / Medycyna ratunkowa
 • 34.Analizy lek. i diagnostyka med. / Mikrobiologia lek.
 • 35.Interna i jej działy / Nefrologia
 • 36.Pediatria / Neonatologia
 • 37.Chirurgia i jej działy / Neurochirurgia
 • 38.Neurologia / Neurologia
 • 39.Pediatria / Neurologia dziecięca
 • 40.Neurologia / Neuropatologia
 • 41.Okulistyka / Okulistyka
 • 42.Onkologia / Onkologia
 • 43.Pediatria / Onkologia i hematologia dziecięca
 • 44.Ortopedia i traumatologia
 • 45.Laryngologia / Otorynolaryngologia
 • 46.Pediatria / Otorynolaryngologia dziecięca
 • 47.Pozostałe specjalności / Patomorfologia
 • 48.Pediatria / Pediatria
 • 49.Analizy lek. i diagnostyka med. / PET
 • 50.Ginekologia / Położnictwo i ginekologia
 • 51.Psychiatria / Psychiatria
 • 52.Psychiatria / Psychiatria dzieci i młodzieży
 • 53.Onkologia / Radioterapia onkologiczna
 • 54.Rehabilitacja medyczna / Rehabilitacja medyczna
 • 55.Interna i jej działy / Reumatologia
 • 56.Analizy lek. i diagnostyka med. / Rezonans magnetyczny
 • 57.Analizy lek. i diagnostyka med. / RTG i diagn.obrazowa /USG/
 • 58.Stomatologia i jej działy / Stomatologia zachow. z endodoncją
 • 59.Szpitale i kliniki / Szpitale
 • 60.Interna i jej działy / Toksykologia
 • 61.Analizy lek. i diagnostyka med. / Tomograf komputerowy
 • 62.Pozostałe specjalności / Transfuzjologia
 • 63.Transplantologia
 • 64.Urologia
 • 65.Zdrowie publiczne

Dane kontaktowe

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne - Szpital Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku

 • Miasto: Gdańsk
 • Województwo: pomorskie
 • Ulica: Dębinki 7
 • Tramwaje:2, 6, 11, 12, 13
 • Parking: Tak

Opis placówki

Poza szerokim zakresem procedur medycznych wykonywanych w trakcie pobytu w oddziale, ubezpieczonym pacjentom bezpłatnie udzielane są specjalistyczne i wysokospecjalistyczne świadczenia:

 • Chirurgiczne leczenie tętniaków aorty piersiowej i / lub brzusznej
 • Chirurgiczne leczenie tętniaków wewnątrzczaszkowych i naczyniaków
 • Dializa wątrobowa (w przypadkach ciężkich zatruć)
 • Hemodializa
 • Koronarografia i koronaroplastyka
 • Leczenie chłoniaka nieziarniczego, raka sutka, raka jajnika
 • Leczenie chorych ze świeżym zawałem serca
 • Leczenie ciężkiej sepsy
 • Leczenie dzieci z przedwczesnym dojrzewaniem płciowym
 • Leczenie hormonem wzrostu dzieci z Zespołem Turnera oraz somatotropinową niedoczynnością przysadki.
 • Leczenie izotopami łagodnych schorzeń tarczycy oraz bólów kostnych w przebiegu zmian przerzutowych do kości
 • Leczenie niedokrwistości w przewlekłej niewydolności nerek
 • Leczenie udarów mózgu
 • Leczenie pierwotnych zaburzeń odporności u dzieci
 • Leczenie po przeszczepie nerki, szpiku i serca
 • Leczenie stwardnienia rozsianego
 • Wszczepianie defibrylatorów i rozruszników serca
 • Interwencyjne zabiegi kardiologiczne u dzieci
 • Leczenie aplazji szpiku
 • Operacje wad serca i aorty piersiowej
 • Przeszczepy szpiku od dawcy rodzinnego oraz dawcy niespokrewnionego, a także autoprzeszczepy
 • Przeszczepy nerek
 • Przeszczep rogówki, także ze wszczepem sztucznej soczewki
 • Radioterapia

W ramach ubezpieczenia zdrowotnego pacjenci, na podstawie skierowania od lekarza specjalisty, mogą skorzystać także z bezpłatnych ambulatoryjnych badań diagnostycznych z zakresu:

 • Badania angiograficznego naczyń krwionośnych w oku
 • Badań echokardiograficznych serca płodu w przypadku podejrzenia wady układu krążenia
 • Badania naczyń krwionośnych - USG i angiograficznego
 • Badań scyntygraficznych różnych części ciała oraz serca (SPECT)
 • Badań w kierunku możliwości bycia dawcą szpiku
 • Bronchoskopii
 • Diagnostyki genetycznej chorób nowotworowych i nienowotworowych
 • Gastroskopii zwykłej oraz z biopsją lub testem na obecność helicobacter pyroli
 • Kolonoskopii
 • Rezonansu magnetycznego
 • Tomografii komputerowej

SPECJALISTA DS ORGANIZACJI POMOCY PACJENTOM

BEATA PAPIERNIK tel (58) 349 – 20 – 08 tel. komórkowy 601 371 844

przyjmuje w budynku nr 9 (parter- pokój nr 104) 
od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 12.0

Mapa lokalizacyjna

Zmodyfikował: krzysztof mogilewski
Id placówki: 11753