zapamiętaj mnie
Jesteś niezalogowany, załóż konto jeśli go nie posiadasz, lub przypomnij hasło

Informed - Internetowa Informacja Medyczna

Alternative content

Wyszukiwarka artykułów:

Kręgosłup - oś naszego ciała, jego zmiany zwyrodnieniowe i stany chorobowe.19-07-2011

     Pracuje bez przerwy, nigdy nie ma urlopu i dlatego wymaga specjalnego traktowania nie tylko od święta, ale i na co dzień. Stanowi główny element konstrukcji naszego ciała i dlatego tak ważne jest dbanie o prawidłową postawę i nie przeciążanie go.
     Dzisiejsze czasy,w których nasz tryb życia jest głównie siedzący( jazda samochodem, siedzenie przed komputerem, oglądanie telewizji, mało sportu) sprzyjają powstawaniu wielu schorzeń.
     Choroba zwyrodnieniowa stawów polega na przedwczesnym zużyciu i zwyrodnieniu tkanek tworzących staw. Dochodzi w niej do uszkodzenia chrząstki stawowej, przebudowy kości z tworzeniem wyrośli kostnych i ze stwardnieniem warstwy podchrzęstnej. Jest to choroba układu ruchu, która wraz z dyskopatią stanowi najczęstszą przyczynę niedyspozycji w pracy. Choroba zwyrodnieniowa stawów stanowi najpowszechniejszą przyczynę kalectwa wśród osób powyżej 65 roku życia. Nie jest to pojedyncza choroba, ale cała grupa chorób o podobnych objawach klinicznych, takich jak ból i dysfunkcja zajętego stawu, jego obrzęk i zniekształcenie.
     Zmiany zwyrodnieniowe mogą dotyczyć w obrębie kręgosłupa:
– krążka międzykręgowego,
– trzonów kręgowych – spondyloza,
– stawów międzykręgowych – spondyloartroza.
     W pierwszym okresie tej choroby mamy do czynienia z obniżeniem się wysokości krążka międzykręgowego. W miarę trwania dyskopatii zmniejsza się przestrzeń między trzonami kręgów, a w stawach międzykręgowych dochodzi do podwichnięcia i w konsekwencji do ich artrozy. Zmiany chorobowe mogą dotyczyć odcinka szyjnego, piersiowego bądź lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa. W wielu przypadkach tej choroby dolegliwości bólowe są nieznaczne przez długi okres jej trwania. Stwierdza się ograniczenie ruchomości kręgosłupa zależne od zmian zwyrodnieniowych i stopnia bolesności.
     Ostry zespół bólowy występuje w przypadku przepukliny krążka międzykręgowego z odczynem zapalnym okolicznych tkanek i może trwać kilka tygodni. Przemieszczenie krążka do kanału kręgowego i ucisk na korzenie nerwowe może stać się przyczyną poważnych objawów neurologicznych (zaburzenia czucia, niedowład odpowiednich grup mięśni, zaniki mięśniowe, zaburzenia troficzne, zaburzenia naczynioruchowe).
Objawy uszkodzenia rdzenia kręgowego występują bardzo rzadko.
      Obraz radiologiczny choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa cechuje się zwężeniem przestrzeni międzykręgowych, brzeżnymi wyroślami kostnymi na krawędziach trzonów, zwężeniem i zniekształceniem stawów między wyrostkami sąsiadujących kręgów, zniekształceniem trzonów kręgowych, odchyleniami w zakresie fizjologicznych krzywizn kręgosłupa.
     Zwyrodnienie szyjnego odcinka kręgosłupa najczęściej będzie dawać o sobie znać lokalnymi dolegliwościami bólowymi mającymi tendencje do nasilania się przy napięciach, po wyziębieniu organizmu, potęgowanych przez zmęczenie lub różnorodne przeciążenia (np. długą jazdę samochodem). Zwłaszcza w początkowej fazie choroby bóle mogą mieć niestały charakter i ich pojawianie zazwyczaj nie kojarzy się z konkretną przyczyną. Dolegliwościom bólowym towarzyszy zwykle ograniczenie zakresu ruchów. Organizm broni się przed drażnieniem receptorów bólowych lub włókien nerwowych poprzez przyjęcie takiej pozycji, w której najbardziej narażone elementy będą odciążone. Ceną jest nadmierne napięcie mięśniowe i przeciążanie pozostałych struktur kręgosłupa. Odruch taki jest niezależny od woli i objawia się niekiedy przymusowym ustawieniem szyi. Zjawisko takie niepokoi chorego, zwłaszcza, gdy pojawi się nagle, np. po wstaniu z łóżka i nie jest poprzedzone innymi objawami.
      Leczenie polega na względnym unieruchomieniu szyjnego odcinka kręgosłupa, na przykład przez założenie na kilka dni gąbkowego kołnierza ortopedycznego.
Skuteczne jest również podawanie leków znoszących nadmierne napięcie mięśniowe.
     Dyskopatia najczęściej zmiany rozpoczynają się od połączenia piątego i szóstego kręgu szyjnego. Nieco rzadziej dochodzi do zajęcia sąsiednich przestrzeni. Z reguły dyskopatia jest wczesnym stadium choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa.
Skrzywienia kręgosłupa sprzyjają zwyrodnieniom jego odcinka piersiowego. Ból jest niewielki, może imitować ból serca.
      Wady budowy V kręgu, krążka międzykręgowego, skrzywienia kręgosłupa - mogą wywołać chorobę zwyrodnieniową kręgosłupa lędźwiowego. Typową dolegliwością jest dotkliwy ból, zwany lumbago. W przypadku drażnienia korzeni nerwowych - porażający ból zwany rwą kulszowa promieniuje przez pośladek do nogi,
     Ruchomość przejścia lędźwiowo-krzyżowego, a do tego dodatkowo skrzywienie i pogłębienie lordozy. Wszystkie te warunki sprzyjają rozwojowi zmian zwyrodnieniowych w stawach międzytrzonowych oraz międzywyrostkowych.
     Postrzał (lumbago) lub rwa kulszowa oznaczają nagłe, ostre bóle krzyża, które wynikają z podrażnienia nerwu kulszowego. Dolegliwości dotyczą przede wszystkim mężczyzn i kobiet między 25. a 50. rokiem życia. Postrzał i rwa kulszowa nie są chorobami, lecz świadczą o przeciążeniu lub wadzie kręgosłupa.
     Objawy:
-ból promieniujący do pośladków, ud, łydek i stóp (rwa kulszowa)
-sztywność.
-uczucie mrowienia.
-zdrętwienie.
-niemożność schylenia się, skręcenia lub nawet zmiany pozycji z powodu bólu.
     Co robić?
-Jeśli ból występuje sporadycznie i nie upośledza ruchów, zmniejsz obciążenie pleców, zmieniając pozycję i wykonując ćwiczenia napinające mięśnie pleców. Przeanalizuj swoje miejsce do pracy. Oceń swoją postawę i pozycję, tak abyś wiedział, co należy zmienić. ---Jeśli objawy się utrzymują, zasięgnij porady lekarskiej, nie czekając aż będziesz niezdolny do poruszania się.
     Choroby reumatyczne są różne i w różnorodny sposób objawiają się u poszczególnych osób, każdy inaczej odczuwa chorobę i problemy z nią związane, inaczej stara się z nią walczyć, inaczej reaguje na leczenie.
      Do najczęściej występujących chorób reumatycznych zaliczamy reumatoidalne zapalenie stawów (RZS), zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (ZZSK); chorobę zwyrodnieniową stawów i chorobę zwyrodnieniową kręgosłupa. Leczenie poszczególnych jednostek chorobowych nieznacznie różni się między sobą. W terapii tych chorób, których wspólnym mianownikiem jest uwolnienie wspomnianych wyżej bólotwórczych mediatorów zapalenia najczęściej jako leki pierwszego rzutu stosuje się tzw. niesterydowe leki przeciwzapalne (NLPZ).
     Istnieje wiele sposobów leczenia chorób reumatycznych, ale obowiązuje zasada leczenia kompleksowego, która obejmuje oprócz leczenia farmakologicznego (przyjmowanie leków), także odpowiedni tryb życia, żywienia, rehabilitację fizyczną (kinezyterapia i fizykoterapia) a nawet porady psychologa. W przypadku, kiedy nieznana jest przyczyna powstania choroby leczenie skupione jest na likwidowaniu objawów i modyfikacji przebiegu choroby, natomiast, jeśli przyczyna choroby jest znana, leczenie dotyczy zarówno przyczyny, jak i objawów i przebiegu choroby. Każdy chory jest leczony w jemu właściwy sposób, zależny od rodzaju i przebiegu choroby.
Za najważniejszy element leczenia zachowawczego należy uważać postępowanie niefarmakologiczne, od którego należy zacząć leczenie każdego przypadku, natomiast leczenie farmakologiczne jest indywidualne i zależy od przebiegu choroby, ciężkości objawów, reakcji na leczenie.
     W czasie ciąży i połogu zachodzą sprzyjające warunki do pojawienia się lub nasilenia patologii dolnego odcinka kręgosłupa. Zmienia się pod wpływem gry hormonalnej elastyczność tkanek (więzadeł, torebek stawowych, itp.), ułatwiając przesuwanie się struktur względem siebie. Postawa wraz z rozwojem ciąży powoduje pogłębianie się lordozy i pochylenie miednicy do przodu, co daje dolegliwości nawet przy braku dyskopatii. Jedyna rada, to stały nadzór rehabilitanta, regularne ćwiczenia oraz stosowanie pasa podtrzymującego brzuch w ostatnim trymestrze ciąży.
     Wady postawy mogą powodować zaburzenia w budowie i czynnościach wielu narządów i układów organizmu człowieka, np. pogłębienie przednio-tylnych krzywizn kręgosłupa, może pogarszać wentylację płuc i utrudniać dopływ krwi do mózgu. Kręgosłup prosty na skutek zbyt słabej amortyzacji może powodować mikrourazy głowy podczas chodzenia czy skakania. Skoliozy pogarszają wentylację płuc, powodują bóle międzyżebrowe, utrudniają pracę serca i wielu dużych naczyń krwionośnych.
     Najczęstsza wadą postawy w wieku szkolnym jest nadmierne pogłębianie się naturalnej kifozy piersiowej, powodującej tzw. „okrągłe plecy”. Usunięcie przyczyn, sport i gimnastyka powodują dzięki elastyczności szkieletu dziecka cofnięcie się wady.
     U osób dorosłych nieprawidłowa postawa przy pracy, jednostronna praca mięśni wywołują, przy długotrwałym oddziaływaniu, zmiany we wzajemnym położeniu kości czy całych partii szkieletu. Stosowanie przerw w pracy, zmiana pozycji, kilka ćwiczeń gimnastycznych przy otwartym oknie mogą zapobiec takim skutkom.
     Na każdym etapie kształtowania się postawy człowieka może dojść w formowaniu się poszczególnych jej elementów. Przyczyny powstawania wad postawy są bardzo różne. Należą do nich m.in. Przebyte choroby (zapalenie stawów, stany zapalne, gruźlica kostno-stawowa), także wrodzone nieprawidłowości w budowie układu kostnego czy niedostatecznie rozwinięty i wydolny układ mięśniowy, niektóre choroby układu nerwowego.
      Najwięcej wad postawy powstaje w dwóch okresach:
w wieku 6-7 lat, w związku ze zmianą trybu życia dziecka,
w okresie skoku pokwitaniowego, gdzie następuje zmiana proporcji ciała i dotychczasowych środków ciężkości.
     Choroba Scheuermanna.
Istotą choroby jest zaburzenie kostnienia trzonów kręgów w odcinku piersiowym kręgosłupa z powodu jałowej martwicy tych trzonów. Klinowate zniekształcenie trzonów kręgowych powoduje pogłębienie fizjologicznego wygięcia kręgosłupa piersiowego, a tym samym szpecące sylwetę tzw. plecy okrągłe.
     Leczenie i diagnostyka schorzeń kręgosłupa.
Dolegliwości kręgosłupa są najczęstszą przyczyną bólów i powodem niezdolności do pracy. Statystycznie co druga porada lekarska i co szóste zwolnienie wynika z chorób kręgosłupa
Długotrwała choroba zwyrodnieniowa stawów wymaga systematycznego i indywidualnego programu leczenia i usprawniania chorego.
Pomoce ortopedyczne. Odciążenie chorej okolicy likwiduje najważniejszą przyczynę choroby,urządzenia odciążające lub stabilizujące rozchwiane stawy.
Ruch. W przypadku zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa najlepszym stabilizatorem i wspornikiem chorego kręgosłupa są własne mięśnie. Regularne ćwiczenie mięśni brzucha, pośladków i okolic przykręgosłupowych pozwoli osobom dotkniętym spondylozą poprawić sprawność i ograniczyć bóle.
      Właściwie prowadzone ćwiczenia ruchowe, zwłaszcza z użyciem systemów bloczków i podwieszek, pozwalają na odzyskanie utraconego zakresu ruchów, rozluźniają mięśnie, odciążają zmęczone uciskiem chrząstki stawowe.
     Leki. Współczesna farmakoterapia dysponuje bogatym arsenałem środków przeciwzapalnych i przeciwbólowych. Większość pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów zna dostatecznie dobrze swą dolegliwość, by określić, jaki lek jest skuteczny i po którym można spodziewać się objawów niepożądanych, takich jak bóle brzucha, mdłości i odbijania powodowane podrażnieniem żołądka, dwunastnicy czy wątroby. Ostatnio w leczeniu zmian zwyrodnieniowych pojawiły się preparaty mające pomóc w odbudowie chrząstki stawowej. Należą do nich: przyjmowany doustnie siarczan glukozaminy, wstrzykiwany do jamy chorego stawu kwas hialuronowy.
     Fizykoterapia. Niekiedy w opanowywaniu przewlekłego zespołu bólowego pomocne są zabiegi fizykalne. Zastosowanie głębokiego ciepła (okłady z parafiny czy nagrzewanie polem elektromagnetycznym o wysokiej częstotliwości) łagodzi przewlekłe procesy zapalne i wpływa rozluźniająco na mięśnie. Zabiegi elektryczne, na przykład prądy diadynamiczne (DD) lub interferencyjne pozwalają wygasić przewlekłe zespoły bólowe. Efekt przeciwzapalny wywiera również lecznicze zastosowanie fal ultradźwiękowych, pola magnetycznego o niskiej częstotliwości czy naświetlania promieniami lasera biostymulacyjnego.

Opracowanie: OKO

Czytaj też:

 

Zespoły bólowe kręgosłupa.

Komentarze

dodał: ~Gośćabc | 2014-04-05 18:57:39

jak cię zaboli to na kolanach byś ten blok obszedł !

dodał: ~Gość | 2013-11-11 20:02:22

"godzinka przed komputerem i godzinka w ruchu na świeżym powietrzu !!!" - a co niby mialbym biegac do okola bloku jak jakis pajac?

dodał: INESINES666 | 2012-07-20 18:34:06

Annqq, a jak długo poddawałaś się kuracji zanim dolegliwości zaczęły mijać? Cierpię właśnie na stany zwyrodnieniowe kręgosłupa i zastanawiam się nad kupnem tej soli. W sumie kilka osób mi ja już polecało.

dodał: ~annqq | 2012-07-01 22:24:48

w przypadku chorób zwyrodnienia kręgosłupa zaleca się stosowanie soli bocheńskiej. Kąpiele z jej dodatkiem potrafią świetnie leczyć z wielu schorzeń. mi np. pomogły w przypadku bólu stawów.

dodał: Marek | 2010-09-01 13:14:39

siedzenie przed komputerem - Internauci ! stosujcie płodozmian - godzinka przed komputerem i godzinka w ruchu na świeżym powietrzu !!!