zapamiętaj mnie
Jesteś niezalogowany, załóż konto jeśli go nie posiadasz, lub przypomnij hasło

Informed - Internetowa Informacja Medyczna

Alternative content

Wyszukiwarka artykułów:

Zespoły bólowe kręgosłupa. 02-08-2022

     Kręgosłup, po przyjęciu przez człowieka postawy pionowej, stale poddawany jest działaniu znacznych sił, do których nie był przystosowany, kiedy poruszał się na 4 kończynach. Na drodze ewolucji wykształciły się krzywizny i dokonały zmiany w giętkości kręgosłupa. Kręgosłup jest szczególnym narządem ruchu mieszczącym w swoim kanale rdzeń kręgowy, otoczony 3 oponami mózgowymi i przestrzenią nadoponową, pomiędzy którymi krąży płyn mózgowo-rdzeniowy. Z rdzenia kręgowego wychodzą korzenie nerwowe. Na swojej drodze przechodzą one razem z naczyniami krwionośnymi i limfatycznymi przez kanał międzykręgowy utworzony głownie przez „pochewkę” opony twardej i tkankę tłuszczową.


     Sam kręgosłup to 33 lub 34 kręgi, połączone na przedniej ścianie stawami, zbudowanymi z trzonów kręgowych i krążków międzykręgowych, zespolonych ze sobą za pomocą wiązadeł podłużnych przedniego i tylnego, a także w stawach międzywyrostkowych między powierzchniami talerzy kości biodrowych. Stawy te charakteryzuje duża ściśliwość i mały zakres ruchu, który tutaj dokonuje się charakterystycznie – przez przemieszczenie się jądra miażdżystego krążka międzykręgowego w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu. Stawy kręgosłupa posiadają rozbudowany aparat stabilizujący (więzadła, ścięgna, mięśnie, torebki stawowe).

     Każda z wyżej wymienionych struktur ulega z wiekiem zmianom zwyrodnieniowym, czasem zmianom zapalnym lub zmianom zwyrodnieniowo-zapalnym, może być punktem wyjścia zmian nowotworowych lub ulegać urazom. Wszystkie te powyższe procesy prowadzą do powiększenia uszkodzonych struktur, bądź przez obrzęk zapalny, bądź przez krwiaki czy przemieszczenia kostne w następstwie urazów. Również zapalenie naczyń i splotów naczyniowych, krwiaki lub zrosty w przestrzeni nadoponowej prowadzą do zaburzeń w przepływie płynu mózgowo-rdzeniowego. Powoduje to ucisk na korzenie nerwowe i sam rdzeń kręgowy, drażnią receptory bólowe w aparacie stabilizującym kręgosłup i wywołują w efekcie odruchowy przykurcz, ograniczenie ruchomości kręgosłupa, uszkodzenie korzeni nerwowych, a w skrajnych przypadkach uszkodzenia rdzenia.

 

Zespoły uciskowe z uszkodzeniem korzeni nerwowych lub tylko z zespołem bólowym, charakterystycznym dla uszkodzenia stawu przedniego, określa się mianem ciasnoty kanału międzykręgowego (dla podkreślenia, że ucisk dokonuje się w otworze i kanale międzykręgowym). Rzadziej występujące zespoły uszkodzenia rdzenia kręgowego określa się mianem ciasnoty kanału kręgowego.


     Zespół bólowy kręgosłupa może być spowodowany różnymi przyczynami:
- przepukliną jądra miażdżystego;
- zmianami pourazowymi i zwyrodnieniowymi stawów kręgosłupa;
- złamaniami;
- urazami więzadeł i mięśni;
- wadami wrodzonymi kręgosłupa;
- procesami zapalnymi;
- chorobami metabolicznymi ;
- fibromialgią;
- nowotworami (pierwotnymi i przerzutowymi);
- bólami o nieznanej przyczynie


      W zależności od wieku zachorowania (pierwszego ataku) możemy je uszeregować następująco:


Młody wiek: wrodzona cieśń lędźwiowa, białaczki, krwotoki do centralnego systemu nerwowego (w stanach obniżonej krzepliwości krwi i przy skazach krwotocznych), kręgoszczelina (u sportowców i osób wykonujących specyficzne zawody związane z dźwiganiem ciężarów na plecach), młodzieńcze zapalenie stawów.


Średni wiek (30-50lat): przede wszystkim przepuklina jądra miażdżystego (z/bez osłabienia aparatu stabilizacyjnego kręgosłupa), zapalne choroby kręgosłupa, układowe zapalenia naczyń.
 

Starszy wiek: zapalenia miejscowe (spowodowane zmianami zwyrodnieniowymi stawów- osteoarthritis), choroba Pageta kości, przerzuty nowotworowe, nowotwory szpiku, bóle w chorobach metabolicznych kości (osteoporoza, osteomalacja, nadczynność przytarczyc, leczenie heparyną), złamania trzonów kręgowych i centralne przepukliny krążka międzykręgowego w osteoporozie.


     Ból pochodzenia kręgowego, poza uszkodzeniem lub bezpośrednim uciskiem, może być także efektem wzrostu ciśnienia płynu mózgowo rdzeniowego (np. krwotok do przestrzeni nadtwardówkowej) i zrostów między oponą twardą a więzadłem podłużnym tylnym.


     Czynniki ryzyka wystąpienia zespołu bólowego kręgosłupa możemy podzielić na kilka grup: związane z wiekiem i budową ciała (wysoki wzrost u kobiet powyżej 170cm, u mężczyzn powyżej 180cm, otyłość, wiek 40-59 lat, niewydolność mięśni brzucha i pasa miednicznego), związane z trybem życia (długotrwałe prowadzenie samochodu, uprawianie pewnych rodzajów sportów-częstsze urazy), związane z aktywnością zawodową (ciężka praca fizyczna, długotrwałe pozostawanie w wymuszonej pozycji, często powtarzane ruchy zginania lub/i rotacji, narażenie na wibracje) i czynniki psychologiczne (zaburzenia osobowości pod postacią hipochondrii, skłonności do depresji, histerii, stany reaktywne jako ucieczka w chorobę).


     Charakterystyka bólów kręgosłupa różni się, w zależności od tego, czy mamy do czynienia z uszkodzeniem przedniego stawu (ból dyskogenny) czy z uszkodzeniem stawów tylnych (międzywyrostkowych). W pierwszym wypadku ból jest długotrwały, z epizodami silnych zaostrzeń, nasilający się podczas kaszlu, kichania, podczas skrętu w przodopochyleniu, promieniujący do kończyn (czasem nawet do czubków palców), ustępujący lub zmniejszający się po wypoczynku w łóżku. Ból związany ze stawami tylnymi ma ostry początek i przebieg z kilkudniowymi okresami bezbólowymi, promieniowanie bólu jest ograniczone do najbliższej okolicy, nasila się w czasie przeprostu i w drugiej połowie nocy.


     Diagnozę zespołów bólowych stawia się na podstawie badania lekarskiego, które powinno rozstrzygnąć czy ból jest pochodzenia organicznego, czy powstaje w następstwie schorzeń kręgosłupa lub narządów wewnętrznych, chorób rdzenia kręgowego (somatyczny zespół bólowy) czy wreszcie cierpienie jest następstwem pewnych zaburzeń na tle psychicznym (psychogenny zespół bólowy).

Dalszym krokiem jest diagnostyka obrazowa. Podstawą jest zdjęcie rentgenowskie części kręgosłupa, w której zlokalizowany jest ból. W trudnych przypadkach konieczne jest rozszerzenie diagnostyki przez wykonanie tomografii komputerowej i jądrowego rezonansu magnetycznego. Rezonans magnetyczny uwidoczni patologie tkanek miękkich i samego rdzenia kręgowego, a za pomocą tomografii komputerowej można dobrze uwidocznić struktury kostne i centralne przepukliny jądrowe oraz zmiany naczyniowe, nowotworowe i zapalne.

 

Izotopowe badanie kręgosłupa może być badaniem uzupełniającym, mającym na celu określenie zasięgu choroby i pomocne jest w różnicowaniu zmian zapalnych od zmian nowotworowych. Jeśli rozważana jest możliwość leczenia operacyjnego, to pomocne może być wykonanie mielografii (uwidocznienie rdzenia kręgowego), radikulografii (uwidocznienie korzeni nerwowych) i dyskografii.


      Ból odczuwany w kręgosłupie lub sąsiadujących tkankach można podzielić, w zależności od umiejscowienia, na szyjny, piersiowy, lędźwiowy, krzyżowy i ogonowy.


     Do najczęstszych zespołów bólowych kręgosłupa szyjnego należą: zespół Barrego-Lieou (zespół szyjny górny), zespół szyjny i szyjno-ramienny, bolesny kręcz szyi.

     W zespole szyjnym górnym ból lokalizuje się w górnej części karku i potylicy. Promieniuje do czoła, tylnej części oczodołów i skroni. Nasila się przy ruchach głową. Ból może mieć charakter stały lub napadowy, przy czym napady trwają od kilku godzin do kilku dni. Towarzyszą temu również inne objawy, takie jak zwroty głowy, szum w uszach, oczopląs i zaburzenia snu. Zespół szyjny górny częściej występuje u kobiet niż u mężczyzn, jego początek przypada zazwyczaj na 4-5 dekadę życia. Przyczyną jest najczęściej choroba zwyrodnieniowa górnego odcinka kręgosłupa, ucisk tętnic kręgowych i niektórych struktur nerwowych.

     Bolesny kręcz szyi. Charakteryzuje się występowaniem stałego i napadowego bólu karku i przednio-bocznej części szyi, z nasilającym się okresowo przymusowym rotacyjnym ustawieniem głowy, spowodowanym przykurczem mięśni szyi. Ten typ kręczu powstaje w wyniku zmian pourazowych mięśni, stawów kręgosłupa, podrażnienia korzeniu lub nerwów rdzeniowych, przepukliny jądra miażdżystego.

W zespole szyjnym i szyjno-ramiennym dolegliwości bólowe odczuwane są w karku, rzadziej w przedniej części szyi, mogą promieniować w kierunku potylicy, barku, kończyny górnej. Występuje ograniczenie zakresu ruchów kręgosłupa i wzmożone napięcie mięśni przykręgosłupowych. Zespół bólowy szyjny i szyjno-ramienny w ponad 90% przypadków spowodowany jest zmianami pourazowymi i zwyrodnieniowymi krążka międzykręgowego. Częstość występowania tego typu zaburzeń wzrasta u osób po 45 roku życia.

 

W leczeniu stosuje się niesteroidowe leki przeciwzapalne- NLPZ (ketoprofen, dikolfenak, paracetamol, tramadol), wyciągi za głowę w osi długiej ciała (tylko jeśli badania potwierdzą skuteczność metody w konkretnym przypadku), blokady splotu szyjnego lub ramiennego, fizjoterapię (rozgrzewanie, diatermia krótkofalowa, unieruchomienie w miękkim kołnierzu Schanza lub watowo-opaskowym)


Ból w obrębie klatki piersiowej i kręgosłupa piersiowego może powstawać na tle wielu procesów patologicznych toczących się w strukturach kręgosłupa, ścianach i narządach wewnętrznych klatki piersiowej. Podrażnienie korzeni i nerwów rdzeniowych przez zmiany zwyrodnieniowo-zniekształcające, zapalne, urazowe, rozrostowi może wywołać neuralgię międzyżebrową. Uszkodzenia w obrębie czterech górnych segmentów dają bóle promieniujące do barku, kończyn, płuc, przełyku i serca, które mogą imitować stany chorobowe tych narządów. Uszkodzenia kolejnych czterech segmentów (5-8) po stronie lewej naśladują choroby żołądka, pęcherzyka i wątroby, a zmiany w obrębie dolnych segmentów piersiowych mogą prowadzić do podejrzeń procesów chorobowych toczących się w obrębie jelit, nerek, przydatków, cewki moczowej. I na odwrót- choroby narządów wewnętrznych objawiają się przeczulicą i wzmożonym napięciem mięśniowym we właściwych im lokalizacjach oraz bólami w odpowiadających im odcinkach kręgosłupa. Bóle kręgosłupa piersiowego i klatki piersiowej spowodowane są często procesami zapalnymi układowymi, a w podeszłym wieku złamaniami trzonów kręgowych na tle osteoporozy lub fibromialgią.


     Badania wykazały, że ponad połowa osób dorosłych cierpi na okresowe bóle krzyża, a u 50% z nich dolegliwości występują między 30 a 50 rokiem życia, zazwyczaj w pełnym zdrowiu i zdolności do pracy. Są to bóle okolicy lędźwiowo-krzyżowej, występujące okresowo lub długotrwale, często promieniujące do guza kulszowego, pachwiny, łydki, stopy. Najczęściej (w 90%) przyczyną ich występowania są zmiany zwyrodnieniowe krążka międzykręgowego i stawów międzywyrostkowych. Ból może być ograniczony tylko do okolicy lędźwiowo-krzyżowej (lumbalgia, lumbosacralgia), promieniować wzdłuż nerwu kulszowego (rwa kulszowa, ischialgia), lub może mieć charakter radikulopatii. Wszystkie te objawy mogą występować oddzielnie lub łącznie w różnych konfiguracjach.

 

Oprócz bólu często występują też inne dolegliwości, jak np. tkliwość uciskowa wyrostków kolczystych i stawu krzyżowo-biodrowego, ograniczenie ruchów kręgosłupa, a zwłaszcza zgięcia i przeprostu. Jeżeli przyczyną dolegliwości jest zwężenie kanału kręgowego, to ból krzyża ma charakter przewlekły z okresowymi objawami rwy kulszowej. Pojawiają się kurcze i bóle łydek, co utrudnia chodzenie (tzw. chromanie rdzeniowe). Dolegliwości są znacznie większe przy schodzeniu niż przy wchodzeniu pod górę. Przebieg choroby charakteryzuje się naprzemiennym występowaniem okresów ostrych dolegliwości bólowych i okresów ulgi lub nawet całkowitego ustąpienia objawów. Bóle mają różne natężenie, czasem, szczególnie w początkowych okresach, mogą być tak silne, że uniemożliwiają poruszanie się. Taki stan utrzymuje się przez 2-3 tygodnie, potem ból może ustąpić całkowicie lub zmniejszyć się i utrzymywać przez długi okres. U niewielkiej części osób ból i towarzyszące objawy neurologiczne nasilają się i konieczne jest leczenie operacyjne.

W postępowaniu leczniczym stosuje się farmakoterapię (NLPZ, inhibitory cyklooksygenazy: meloksykam, nimesulid, celekoksyb), kinezyterapię (ma na celu poprawę zakresu ruchów oraz zwiększenie siły mięśni, głównie przykręgowych, czworogłowych uda i mięśni brzucha), fizjoterapię, blokady nerwów i splotów nerwowych, psychoterapię. Zaleca się walkę z nadwagą, stosowanie sznurówek i gorsetów. Jeśli leczenie zachowawcze jest nieskuteczne można rozważyć możliwość zabiegu chirurgicznego. Jest on skuteczny u ok. 70% chorych. Natomiast u pozostałych 30% zabieg może spowodować powstanie nowego zespołu bólowego, znacznie silniejszego niż przed operacją.


     Ból kości ogonowej występuje najczęściej po urazach (złamania, silne stłuczenia kości ogonowej), ale istnieje pewna grupa przypadków (głównie kobiety) o nieustalonej etiologii, bez uchwytnej przyczyny powstawania. Ból jest uporczywy, głęboko umiejscowiony, nasila się podczas siedzenia. Może być silny, jak przy złamaniu, lub tępy, pulsujący, z okresami zaostrzeń. Może promieniować do krocza, mięśni pośladkowych, a czasem obustronnie w dół, wzdłuż tylnych powierzchni ud. Leczenie zachowawcze obejmuje: masaże, nagrzewanie, blokady nerwów. W niektórych przypadkach konieczna jest repozycja kości ogonowej.


     Zespoły bólowe kręgosłupa mogą także towarzyszyć schorzeniom układowym. M.in. chorobie zwyrodnieniowej stawów, fibromialgii, osteoporozie czy układowym chorobom tkanki łącznej.
W chorobie zwyrodnieniowej stawów (osteoarthrosis, OA) dochodzi do stopniowej degradacji i zniszczenia chrząstki stawowej, co prowadzi do wtórnych zmian zwyrodnieniowych struktur tworzących staw. Choroba zazwyczaj rozpoczyna się okresowymi dolegliwościami bólowymi i stopniowym ograniczeniem ruchów w stawie. Ból początkowo ma charakter wysiłkowy i jest bardziej dokuczliwy pod koniec dnia. Okresowo pojawiają się zaostrzenia dolegliwości z miejscową tkliwością uciskową, przykurczem, a niekiedy znacznym upośledzeniem czynności stawu, które ustępują po kilkunastu dniach. W miarę rozwoju choroby pojawiają się bóle nocne, a następnie spoczynkowe, także w ciągu dnia. Dolegliwości bólowe, postępujące ograniczenie ruchów, ubytki masy mięśniowej, przykurcze i usztywnienie powodują, że sprawność osób chorych ulega coraz to większemu upośledzeniu, co prowadzi do kalectwa.

Kręgosłup jest najczęstszą lokalizacją zmian zwyrodnieniowo-zniekształcających. Zmiany dotyczą krążków międzykręgowych i stawów międzywyrostkowych. Bóle spowodowane są uciskiem korzenia lub nerwu przez wyrośle kostne, protruzje (przesunięcia) zwyrodniałego krążka międzykręgowego i zwężenie otworu międzykręgowego, powstałego w wyniku podwichnięcia stawów międzywyrostkowych. Ucisk na korzenie nerwów powoduje także parestezje (najczęściej pod postacią mrowienia, drętwienia), zaburzenia czucia, osłabienie siły mięśniowej i odruchów ze ścięgien. Leczenie rozpoczyna się od ogólnych zaleceń dotyczących uregulowanego trybu życia, prawidłowego żywienia, zwalczania otyłości, unikania nadmiernych obciążeń chorych stawów i stosowania ćwiczeń zwiększających siłę mięśniową. Stosuje się leczenie przeciwzapalne i przeciwbólowe, skojarzone z zabiegami fizjoterapeutycznymi (rozgrzewanie, oziębianie, jontoforeza).


     Mianem fibromialgii określa się rozlany tępy ból mięśniowo-szkieletowy, z wieloma punktami tkliwości dotykowej (TP-tender points) o przewidywalnej lokalizacji. Bólowi towarzyszą: zmęczenie, ograniczenie ruchomości bolesnych stawów, zaburzenia snu i liczne objawy somatyczne. Choroba rozpoczyna się zazwyczaj uporczywymi bólami kręgosłupa i w ciągu miesięcy i lat przechodzi w postać uogólnioną. Ból występuje w mięśniach, okolicy ich przyczepów, wyniosłości kostnych i stawów, głównie kręgosłupa, obręczy biodrowej i barkowej. Zimna, deszczowa pogoda, stres, nadmierna aktywność fizyczna i niedostatek snu nasilają dolegliwości bólowe. Fibromialgii towarzyszą też inne objawy, takie jak: parestezje kończyn górnych, bóle głowy, stany lękowe i depresyjne.

Leczenie opiera się na eliminacji punktów tkliwości (TP) i zniesieniu dolegliwości bólowych. Eliminacja TP polega na precyzyjnym wstrzykiwaniu środków miejscowo znieczulających, izotonicznego roztworu NaCl lub wkłuwaniu w te punkty igieł, np. akupunkturowych. Po zabiegu wskazane są zabiegi fizjoterapeutyczne (najczęściej masaże i ćwiczenia bierne, zwiększające zakres ruchów przykurczonych mięśni). W miarę ustępowania objawów ćwiczenia bierne zastępuje się ćwiczeniami czynnymi, których celem jest także poprawienie ogólnej sprawności chorego. Dodatkowo stosuje się leki przeciwzapalne w formie maści a w okresie zaostrzeń także doustnie. Wskazane są różne formy psychoterapii, takie jak trening autogenny, biofeedback.

     Osteoporoza jest układową chorobą szkieletu, charakteryzującą się zmniejszoną masą kości, upośledzoną strukturą tkanki kostnej, a w efekcie jej większą podatnością na złamania. Najpoważniejszym następstwem osteoporozy są złamania patologiczne, głównie dotyczące trzonów kręgów (tzw. złamania kompresyjne), bliższego odcinka kości udowej, kości promieniowej i łokciowej, kości miednicy. Dominujące objawy to bóle kostne w odcinku piersiowym i lędźwiowym kręgosłupa, występujące po wysiłku fizycznym (mikrozłamania). W miarę upływy czasu bóle nasilają się, utrudniając dłuższe stanie, a nawet siedzenie. Leczenie osteoporozy trwa wiele lat i obejmuje podawanie leków (estrogenów, kalcytoniny, witaminy D3, wapnia, fluoru, bifosfonianów, leków anabolicznych), stosowanie odpowiednio dobranych ćwiczeń fizycznych i diety z odpowiednią podażą soli wapnia i witamin, zwłaszcza C, B6 i B12.


     Badania epidemiologiczne wskazują, że około 60% osób dorosłych cierpi na okresowe bóle kręgosłupa, które w ponad 20% powodują czasową niezdolność do pracy. Koszty związane z leczeniem, okresową lub trwałą- spowodowaną kalectwem niezdolnością do pracy sprawiają, że zespoły bólowe kręgosłupa stanowią poważny, i co najważniejsze narastający, problem społeczno-ekonomiczno-socjalny rozwiniętych krajów.


Opracowanie BW

Czytaj też: 

Kręgosłup - oś naszego ciała, jego zmiany zwyrodnieniowe i stany chorobowe. 

Bóle kręgosłupa

OSTEOPOROZA !

Tomografia czy rezonans? Oto jest pytanie.

Tajemnica bólu. Czym jest ból?

Reumatologia w zarysie !

Komputer a zdrowie

Komentarze

dodał: ckore | 2021-12-15 10:46:55

Dlaczego ból pleców jest taki dotkliwy i jak go wyleczyć?https://centrum-kore.pl/bol-plecow/

dodał: ~Źródło | 2021-05-08 15:44:41

Bibliografia i przypisy: https://www.biotrendy.pl/kategoria-produktu/miesnie-stawy-i-kosci/

dodał: ~Kamyczek | 2018-03-13 23:03:15

Moje bóle przez kilka lat nie dały się zdiagnozować, już myślałam, że będę musiała starać się o rentę, choć nie było w zasadzie wiadomo z jakiego powodu. Aktualnie jestem w trakcie leczenia fibromialgii w Centrum Medycznym Evimed, gdzie wreszcie trafiłam w ręce dobrego lekarza http://evimed.com.pl/fibromialgia/

dodał: ~34 latek | 2017-02-24 16:41:49

Mnie boli już 10 lat, 9 lat musiałem czekać na diagnozę, wcześniej podejrzewano reumatyzm, mówiono, że to grypa (!). Diagnoza niestety nie równa się wyleczeniu, rehabilitacja to 10 dnia na kilka miesięcy/ pół roku, do tego dano mi "rehabilitację", która tak naprawdę jest tylko zabiegiem doraźnym przeciwbólowo (krioterapia), nic mi to nie pomogło. W moim przypadku najgorsze jest, że oprócz problemów z chodzeniem nie mogę też siedzieć.

dodał: ~ZałamanaOna | 2016-12-20 09:35:29

Bóle kręgosłupa są moim codziennym utrapieniem, ale najgorsza jest ta niewiedza… nikt nic nie wie, nikt nie zna przyczyny, a wyniki są dobre… Już sama nie wiem co mam z tym robić. Ostatnio myślałam nawet o zgłoszeniu się do jakiejś poradni leczenia bólu, bo oni zajmują się takimi przypadkami, jak ja. Dobrych specjalistów mają w Carolina Medical Center, jestem o krok od umówienia się na wizytę, ale czy to pomoże? Macie jakieś doświadczenia?

dodał: ~Gość | 2016-07-08 11:25:23

Ja uważam, że w terapii kręgosłupa równie istotną rolę co ruch, odgrywa jakościowy wypoczynek. Ważnym jego elementem jest miejsce, w którym śpimy - nie może to być składana sofa, wersalka czy inny wynalazek. Kiedy ma się problemy z kręgosłupem lub chce się ich uniknąć w przyszłości, należy wręcz sypiać na dobrej jakości materacu. W naszej pracowni testowaliśmy przeróżne materiały i najlepiej sprawdza się pianka wykorzystywana do produkcji materaców Viscotherapy Art Medic. Te właśnie materace i poduszki ortopedyczne polecamy naszym pacjentom -są one, jak wspomniałem - bardzo ważną częścią terapii kręgosłupa.

dodał: ~Gośćiza | 2014-11-15 12:44:42

Witam ja urodziłam syna 2 lata temu dość sporego 4kilo 60cm dł. Od tamtej pory przy skręcaniu tłowiem mdleje , mam zawoty głowy , lekki niedowład lewej strony ciała . Lewa noga ucieka mi na bok . Mam problemy z chodzeniem jestem sztywna jak pal . Przez ten czas nie miałam żadnych bolących miejsc jedynie karku. Byłam na wszystkich oddziałach i nic nie stwierdzono . Z wyjątkiem spłyconej lordozy i wiotkości odconka c4 i c5. Lecz od jakiegoś tygodnia dostałam silnych bóli kręgosłupa i pleców ten ból jedt nie do zniesienia nue mogę stać nogi mi się uginają i padam tak samo jest ze schylaniem :( mam 2 dzieci i nie radzę sobie już z tym . Neurolog zapisał mi leki przeciwzapalne i sterydy ból troche mija ale co padam to padam . Nie mam już sił na nic do tego mam strasznie niskie ciśnienie . Czy ktoś z was może wie czy to jest wina tego kręgosłupa ?? Czy powinnam mieć rezonans całego czy jast jakiś ucisk i właśnie on daje takie objawy ?? Prosze doradzcie coś ja już wysiadam :(

dodał: ~Gość | 2014-10-24 02:02:29

To już jest koniec.niema już nic.

dodał: ~Gość | 2014-10-20 14:17:04

witam od dwoch lat boli mnie noga,promieniuje aż do palców, nie wiem co to moze byc doracie ludzie co mam robić.

dodał: ~jesteś murarzem, masz dolegliwości bólowe kręgosł | 2014-04-24 22:56:27

Proszę wypełnij dla mnie ankietę klikając na link niżej, dla ciebie to 2 minuty, dla mnie bardzo cenne informacje. z góry dziękuję! https://docs.google.com/forms/d/1z7Jfd392cxQho7thLR7whZJlEK1WM0IXqlW974RhCBc/viewform

dodał: ola | 2013-12-30 12:21:21

mam uciski w glowie klucia bole bola oczy czuje prady w glowie icalym ciele od czubka glowy az do stup badania rez-mag psychicznie dobrze sie czuje lecze neurologa mam proglemy z chodzeniem i funkconoaniem na codzien stalo sie to przez uzdrowicielke ktora uciskala mi oczy przez ponad rok dlatego mam takie obawy zaden specalista nie moze mi pomuc co mam robic gszie sie leczyc pozdrawiam

dodał: ~Gość | 2013-12-05 20:43:43

Umnie zaczelo sie od bolu na dole kregoslupa,sztywny kark.pare dni pozniej nie moglam ruszac prawym ramienem,dostalam zastrzyk,pomoglo.pare dni pozniej mialam paaliz 3:5palca prawej reki.2 tyg.pozniej mialam paraliz lewej reki.objawy przed paralizem-mrowenie,dretwienie.miesiac pozniej mialam paraliz obu nog.byla lacznie 3 razy w szpitalu,niestety w niemczech.gorszych lekarzy nie widzialam.znalazlam ruskiego lekarza chiroterapeute.robil mi tez akupunkture.teraz estem calkowicie zdrowa.ja mialam blokade c5-c7 ,th3-4 i blokade ischias.polecam chiroterapeutow

dodał: ~Gość ela | 2013-05-17 14:41:16

Ja miałam potworny ból między łopatką cały kręgosłup więcej bym się ruszała a dorobiłabym się zawału rdzenia był tam duży oponiak uciskał mocno rdzeń dziś byłabym warzywem dzięki okropnej operacji nic prócz bólu nic mi nie jest a ćwiczenia i masaże mam zabronione i dziękuje lekarzom za tak skomplikowaną operację i choć żyję w bólu pogodzona jestem i oby nie było gorzej o wszystkim decyduje pamiętajcie neurochirurg nikt więcej z MR do neurochirurga pamiętajcie

dodał: ~DD | 2013-05-09 15:57:26

do Gośćmcpwlito właśnie ostatnie Twoje zdanie może tłumaczyć Twoje problemy.

dodał: ~Gość | 2012-12-07 21:26:13

80 % przypadków bólu kręgosłupa leczy się manualnie a nie chirurgicznie ustawienie miednicy i odblokowanie segmentów stawów kręgosłupa przez chiropraktyka daje znakomite efekty poszukajcie fachowca na www.chiropraktycy.pl operacja to ostateczność

dodał: ~gość | 2012-07-11 11:59:28

witam serdecznie Powiem Ci tak ,praca to też całe moje życie ,jeśli Ci coś wykażą że jest konieczna operacja nie zwlekaj uwierz mi jestem dwa tygodnie po operacji i czuję się super .Do szpitala trafiłam 26 czerwca ,operację miałam 29 a wyszłam 2 lipca ,oczywiście do samego dnia operacji pracowałam ,poprosiłam lekarza o krótkie chorobowe,po to abym nie musiała robić badan okresowych ,i pod koniec lipca już do pracy aż się nie mogę doczekać. Miałam wstawiany implant L5-s1 no i jest duża poprawa ,no i mam nadzieje że w pracy też wytrzymam bo mam pracę siedzącą .Pozdrawiam serdecznie będzie wszystko dobrze .Jeszcze jedno nie wiem skąd jesteś ale polecam szpital wojskowy w Bydgoszczy tam są najlepsi neurochirurdzy .Polecam Dr. Paweł Sokal właśnie on mnie operował .

dodał: ~Gośćmcpwlito | 2012-06-11 21:02:33

witam. od paru miesięcy boli mnie kręgosłup. miałeem rezonans głowy ,tomografie głowy ,prześwietlenie kregosłupa i niby mam dyskopatie. dostałem przeciwbólowe leki i nadal boli mnie środkowy kręgosłup i szyjny. teraz byłem u dr i dała mi inne leki oraz skierowanie na rezonans magnetyczny kręgosłupa. mam nadzieje że nie będzie to żadna przepuklina czy góż oby nie. bo praca to cale moje życie. doradcie mi coś

dodał: ~Wlodzimierz. | 2012-04-14 13:17:54

Mam bole w odcinku kregosupa piersiowego . Bóle mam od roku . Chodze na rehabilitacje,a bol nadal sie utrzymuje..Leki nie pomagaja. Co mozna z tym bolem zrobić. Nie raz mi promieniuje miedzy lopatkami.

dodał: ~gość.. | 2012-03-02 21:58:20

Witam wszystkich,

dodał: ~Gość | 2012-02-25 14:03:51

na prochach byłam ponad poł roku mimo to wyłam cale noce zrobiłam rezonans wyszły duze zmiany poszłam do neurochirurga i natychmiast operacja nie myslalam dlugo jestem po operacij nie mam bóli polecam operacje w nowej soli

dodał: ~GośćAnna | 2011-12-12 08:12:09

Może ktoś mi pomoże w listopadzie byłam w szpitale choroba niedokrwienna.Teraz leczę drugi tydzień rwa kulszowa mam zastrzyki 10 dni. Boli mnie noga do pięty i pojawił się ból w lewej ręce palce drętwieją byłam u neurologa dalej leki żadnych badań do kogo mas iść.Mam 51 lat nie mogę pracować..

dodał: ~GośćMJ | 2011-10-05 14:15:36

Dziekuje Wojtku!..za dobra zla wiadomosc ,tak jestem z dolnego slaska,przyznaje ze szpital wojskowy ,dla mnie ma dobra opinie ,moj maz 2 lata temu mial tam operacje serca ...wspaniali lekarze .dostal drugie zycie!a teraz mnie chwycilo i zdaje sobie sprawe ze zabieg mnie nie o minie.Tylko nie wiem jak sie tam dostac,z kim mam rozmawiac aby dluzej nie cierpiec!... namiary na dobrych kardiochirorgow mam lecz nie na neurochororgow ...Pozdrawiam

dodał: Wojtek | 2011-10-04 11:54:46

do MJ jak bardzo boli to tylko zabieg. Trwa 2 godzinki. Czasami trezba implant wprowadzic. Jezeli jestes z dolnego slaska to polecam szpital wojskowy na weigla we wroclawiu. Super neurochirurdzy

dodał: Wojtek | 2011-10-04 11:49:08

do MJ jak bardzo boli to tylko zabieg. Trwa 2 godzinki. Czasami trezba implant wprowadzic. Jezeli jestes z dolnego slaska to polecam szpital wojskowy na weigla we wroclawiu. Super neurochirurdzy

dodał: ~GośćMJ | 2011-10-04 09:04:52

Witam ! i Pozdrawiam wszystkich ktorzy wiedza co to jest bol!!!!od stycznia tego roku ,towarzyszyly mi silne zawroyy glowy ,szumy w uszach ,dretwienie gornych i dolnych konczyn ,do tego silne bole glowy isztywniejacy kark.,nie raz czulje paraliz calego ciala i lece...zrobilam co w mojej mocy ,tzn. wszyskie badania z rezonansem na czele.Jak sie okazalo mam przepukline kreg. szyjnego ktory uciska na work oponowy itd...bylam w sanatorim,4 miesiace L-4....i bol sie nasila.Obecnie przechodze rehabilitacje masaze ,cwiczenia,elektroterapie ,mam jeszcze przypisany laser i solux.Kochani .bol mam tak silny ze zadne z tych silnych srodkow nie pomagaja (..po za tym to nie rozwiazanie ...tak jechac na prochach ,dzien jak dzien ale w nocy wyje z bolu,),nie wspomnialam ze na okraglo biore zastrzyki...nie wspomne oobolalych posladkach,,(nie wiem czy to nie bedzie 1 i ostatnia wizyta u neurochirurga bo jestem u umuwiona) .co bardzo sie boje.......co mam zrobic !...czy ktos moze mi pomoc ...Pozdrawiam

dodał: ~Gość | 2011-09-17 21:28:39

bardzo interesujący artykuł-więcej takich mądrych informacji

dodał: ~Gość | 2011-08-02 08:37:16

Jedyna rada to ćwiczenia - codziennie przynajmniej rano i wieczorem. A prochy to wyłącznie dodatek. Marek

dodał: ~Gośćwlodzimierz | 2011-05-16 12:01:17

Czy od kregosupa szyjnego moze promieniowac do kregosup apiersiowego .Czasem piecze mnie po lewej stronie czasem po prawej stronie.A czasami kłuje. Co mozna z tym zrobic.

dodał: ~GośćWeronika | 2011-05-13 19:24:48

Bol lydki w nocy moze miec podloze bolu kregoslupa ledzwiowego , ktory nastepnie atakuje lydki noca strasznym bolem ja osobiscie polecam isc do lek.rodzinnego i poprosic o lek APO-PENTOX 400 SR, mi ten lek po 10 -ciu dniach zlikwidowal bol lydki noca a budzil mnie systematycznie o 2-giej w nocy, prosze wyprobowac ten lek bo tez jest zwiazany rowniez z krazeniem, polecam Weronika

dodał: ~Gość | 2011-04-27 20:17:51

Miałem bóle w okolicy lędźwiowej i od czasu do czasu się powtarzają. Chronię się przed tego typu dolegliwościaqmy poprzez ćwiczenia wzmacniające mieśnie grzbietu, brzucha a takżę ćwieczenia rozciągajace. Od czas do czasu masaż leczniczy i funcjonuje całkiem dobrze. W/w sposoby muszą być nieodłączną cześcia życia :)

dodał: Ela | 2011-04-01 20:26:36

bardzo boli mnie prawa ,łydka z tyłu tak, że mam kłopot z chodzem .Prześwietlenie kręgosłupa wykazało początkowe zmiany zwyrodnieniowe.Bardzo proszę o radę jak uporać się z bólem.Z góry dziękuę

dodał: renia | 2011-04-01 19:25:31

Fajny artykuł i dość rzetelny, ale tak naprawdę, żadne z wyżej wymienionych rozwiązań nie zatrzymuje bólu na stałe. Po jakimś czasie powraca i znów trzeba jechać na Trama lu.

dodał: ~Gość | 2011-03-10 18:54:39

czyta się fajnie ale realia są jeszcze gorsze w rzeczwyitości zeby tylko tak bolało to bym była hepi chyba autor tego artykułu do końca nie wie czym jest ból kręgosłupa pisząc to to jest dobre ale dla mało zawansowanych a nie dla tych co mają poważne problemy z kręgosłupem a ja wyjatkowo mogę coś na ten temat powiedzieć....

dodał: ~Arek | 2011-03-02 15:19:23

Elektrostymulacja TENS załatwia problem radzenia sobie z bólem. Naprawdę działa!

dodał: katka | 2011-03-01 09:49:45

Przerażające jest to, jak obojętni są lekarze na ból . Od ponad roku regularnie ćwiczę, generalnie przestałam pracować na siedzącą - jak bolało - tak boli . Na szczęście człowiek się trochę uczy życ z bólem. Z RM ucisk na korzenie, wypuklina, kręgozmyk 2 stopień i co - i nic . KOniec z tańcem, przyjemnościami., Od roku zapisują mi silne środki przeciwbólowe - gdybym brała - mogłabym dołączyć do grona z fimu requiem dla snu . Pigułka i szajba z uzaleznienia, A co do sportu - uprawiałam gimnastykę - nie wiem, czy to mi bardziej nie zaskodziło .

dodał: ~terapeuta Wrocław | 2011-01-17 08:44:45

Bardzo dobry merytorycznie artykuł! Przekrojowy, logicznie napisany, bez błędów i niedopowiedzeń - po prostu celująco!!! :-)

dodał: ~MM | 2011-01-13 18:44:36

Czy można sie dowiedzieć jakie jest źródło tego artykułu? Fajny materiał, c\zy jest książka w którym ten temat jest wnikliwie opisany?

dodał: ~MM | 2011-01-13 18:43:55

Czy można sie dowiedzieć jakie jest źródło tego artykułu? Fajny materiał, c\zy jest książka w którym ten temat jest wnikliwie opisany?

dodał: ~Gość | 2010-09-02 17:28:03

To bardzo wyczerpujący temat bólów kręgosłupa artykuł. Przerażenie mnie ogarnia co mnie może spotkać. Myślę jednak, że najważniejsze /obojętnie w jakim wieku/ dla kręgosłupa to ruch i utrzymywanie dobrej kondycji. Mniej siedzenia, a więcej ruchu. Irek