zapamiętaj mnie
Jesteś niezalogowany, załóż konto jeśli go nie posiadasz, lub przypomnij hasło

Informed - Internetowa Informacja Medyczna

Alternative content

Wojskowy Instytut Medyczny ośrodkiem dawców szpiku !30-04-2011

 

 
 
Komunikat
 
 
Ministerstwo Zdrowia informuje, iż decyzją z dnia 21 lutego 2011 roku Minister Zdrowia udzielił Wojskowemu Instytutowi Medycznemu w Warszawie pozwolenia na wykonywanie działalność o charakterze ośrodka dawców szpiku, o której mowa w art. 16a ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411, z późn. zm.). 
 
Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie jest pierwszym ośrodkiem w Polsce, który uzyskał pozwolenie Ministra Zdrowia na tę działalność. Ośrodek ten spełnia warunki uprawniające do uzyskania pozwolenia Ministra Zdrowia określone w ww. ustawie zarówno w zakresie kwalifikacji zatrudnionych osób jak i stosowanych procedur. 
 
Zgodnie ustawą o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów do zadań ośrodka dawców szpiku należy m.in. rekrutowanie potencjalnych dawców szpiku oraz opieka nad dawcami związana z procedurą pobrania od nich szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej do przeszczepienia. Osobom, które zgłoszą chęć zostania dawcą szpiku ośrodek dawców szpiku zapewnia informacje na temat honorowego dawstwa szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej, obejmujące m.in.: 
1) dostępność wykonania badań w pobliżu miejsca zamieszkania lub pobytu kandydata na potencjalnego dawcę komórek krwiotwórczych;
2) zalety i zagrożenia związane z honorowym dawstwem szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej;
3) społeczne, etyczne, prawne i zdrowotne aspekty honorowego dawstwa szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej;
4) skutki zdrowotne dla dawcy związane z pobraniem i biorcy związane z przeszczepieniem szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej;
5) uprawnienia związane z uzyskaniem tytułu Dawca Przeszczepu i Zasłużony Dawca Przeszczepu.
 
 
Z upoważnienia 
Ministra Zdrowia 
Podsekretarz Stanu 
Andrzej Włodarczyk

Komentarze

Dodaj komentarz:

Pozostało 1000 znaków