zapamiętaj mnie
Jesteś niezalogowany, załóż konto jeśli go nie posiadasz, lub przypomnij hasło

Informed - Internetowa Informacja Medyczna

Alternative content

Stowarzyszenie Niemedycznej Kadry Ochrony Zdrowia 03-02-2011

 

Informacja prasowa                                                                                                                                                                                                                   

 

Stowarzyszenie Niemedycznej Kadry Ochrony Zdrowia

 

W Chorzowie 28 stycznia br. z inicjatywy „Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego” zostało utworzone jedyne w Polsce Stowarzyszenie Niemedycznej Kadry Ochrony Zdrowia.

 

Idea powołania do życia Stowarzyszenia powstała podczas I Konferencji „Nowoczesny Pion Techniczny Placówki Medycznej” w maju 2010r. zorganizowanej przez miesięcznik „Ogólnopolski Przegląd Medyczny”. Spotkanie prowadzili redaktor naczelny Damian Hegenbarth oraz Witold Ponikło, dyrektor ds. infrastruktury i techniki medycznej Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydgiera w Krakowie. Główną inicjatywą założenia Stowarzyszenia Niemedycznej Kadry Ochrony Zdrowia była obserwacja sytuacji środowisk niemedycznych placówek służby zdrowia w Polsce. Ponadto interesy grupy zawodowej, którą stanowią pracownicy niemedyczni placówek służby zdrowia, są od dawna spychane na dalszy plan przez personel medyczny. Niedoceniony pozostaje fakt, że to właśnie od osób zarządzających stroną techniczną i administracyjną w dużej mierze zależy prawidłowe funkcjonowanie ośrodków leczenia.

Witold Ponikło, rozpoczynając zebranie podkreślił istotną rolę, jaką pracownicy działów niemedycznych odgrywają w ośrodkach służby zdrowia: “To pracownicy niemedyczni stanowią swoisty fundament ochrony zdrowia, na bazie którego można zapewnić pacjentowi komfort i bezpieczeństwo, jak i stworzyć warunki dla personelu medycznego do prawidłowego przeprowadzania leczenia.”

 Nazwa Stowarzyszenie Niemedycznej Kadry Ochrony Zdrowia oznacza to, że członkami Stowarzyszenia będą osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie pionu technicznego, infrastrukturalnego czy administracyjnego placówek ochrony zdrowia. Stowarzyszenie Niemedycznej Kadry Ochrony Zdrowia ma na celu konsolidację środowisk menedżerów pionów niemedycznych placówek leczenia. Wśród założeń znalazło się przede wszystkim: stwarzanie warunków do edukacji i podnoszenie kwalifikacji kadry niemedycznej poprzez szkolenia, wydawanie publikacji o tematyce branżowej. Działalność  Stowarzyszenia Niemedycznej Kadry Ochrony Zdrowia będzie opierała się na spotkaniach integracyjnych i promocyjnych, działalności szkoleniowej i publikacyjnej. W planach nowopowstałego stowarzyszenia jest utworzenie portalu internetowego, który stanowiłby miejsce wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami środowisk pionu niemedycznych oraz z pewnością ułatwiłby komunikację oraz konsolidację pracowników tej branży.

Prezesem Stowarzyszenia został Witold Ponikło (Dyrektor ds. Infrastruktury i Techniki Medycznej Szpitala Specjalistycznego im.L.Rydgiera w Krakowie). Funkcję Członka ds. Finansowych będzie pełnił Waldemar Stylo (Główny Analityk w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie), Członka ds. Organizacyjnych – Hanna Filipowicz (Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Lublinie). Wojciech Starczyński (Dyrektor ds. Techniczno-Administracyjnych Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie) został wybrany na Członka ds. Rozwoju Stowarzyszenia. Również jednomyślnie poparto kandydaturę Wojciecha Prosińskiego (Z-ca Dyrektora ds. Techniczno-Eksploatacyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie), który będzie zajmował się sprawami związanymi z nawiązywaniem i podtrzymywaniem kontaktów Stowarzyszenia w Polsce oraz poza jej granicami jako Członek ds. Kontaktów Krajowych i Międzynarodowych. Za kwestie związane z promocją Stowarzyszenia będzie odpowiadał Damian Hegenbarth (redaktor naczelny „OPM”). Objął on stanowisko Członka ds. Marketingu, Promocji i Kontaktów z Mediami. Zdecydowano, aby w Zarządzie zasiadała również osoba o statusie Członka bez teki, która miałaby realny wpływ na kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia oraz jego reprezentację na zewnątrz. Do pełnienia tej funkcji została wybrana Agnieszka Ogonowska (Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych SPZ  ZOZ w Wyszkowie).

Kontrolę oraz nadzór nad podejmowanymi działaniami Stowarzyszenia będzie sprawować Komisja Rewizyjna, której przewodniczącą została Elżbieta Cholewa, prezes Wydawnictwa Elamed. Ponadto w skład tego organu weszli również Dariusz Młynarczyk (Dyrektor ds. Eksploatacji i Rozwoju w „Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach” Sp. z o.o.) oraz Jacenty Drópiewski (menedżer budowy szpitala z „LUX MED” Sp.z o.o.)

Prezes Zarządu Witold Ponikło, podsumowując spotkanie wyraził nadzieję, że Stowarzyszenie Niemedycznej Kadry Ochrony Zdrowia będzie stanowić zarówno forum wymiany doświadczeń zawodowych oraz platformę ciągłej edukacji, jak i reprezentację środowiska zawodowego w wyrażaniu opinii i konsultacjach w kluczowych sprawach dotyczących niemedycznych aspektów funkcjonowania sektora ochrony zdrowia.

Kontakt:

Anna Bęczkowska                                                      Damian Hegenbarth

32 788 52 27                                                             32 788 51 13

a.beczkowska@elamed.pl                                          d.hegenbarth@elamed.pl

Komentarze

Dodaj komentarz:

Pozostało 1000 znaków