zapamiętaj mnie
Jesteś niezalogowany, załóż konto jeśli go nie posiadasz, lub przypomnij hasło

Informed - Internetowa Informacja Medyczna

Alternative content

Rezonans magnetyczny 3T 20-11-2013

Rezonans magnetyczny 3T
– nowa jakość diagnostyki w Wojskowym Instytucie Medycznym

 

Zakład Radiologii Lekarskiej CSK MON WIM przy ul. Szaserów w Warszawie pozyskał nowoczesny rezonans magnetyczny 3T. Nowa inwestycja o wartości niemal 11 milionów złotych pozwala na rozszerzenie możliwości diagnostycznych celem polepszenia opieki nad chorym  i umożliwia osiągnięcie standardów obowiązujących w państwach Unii Europejskiej.

 

Wymiana wysłużonego rezonansu magnetycznego jest realizowana w ramach projektu „Poprawa jakości diagnostyki obrazowej i  leczenia poprzez wymianę systemu rezonansu magnetycznego w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie”. Projekt przyczynia się do poprawy jakości usług świadczonych przez WIM, jako ośrodka o wysokim stopniu referencyjności.

 
Zapotrzebowanie na badania aparatem do rezonansu magnetycznego jest bardzo duże, o czym świadczy długi czas oczekiwania pacjentów                  na badania tego typu, dochodzący nawet do kilku miesięcy. Z usług specjalistycznej aparatury korzystają wszystkie oddziały klinicznie Instytutu. WIM szacuje, że dzięki tej inwestycji zostanie zaspokojona większość potrzeb obecnych                       i potencjalnych pacjentów WIM w zakresie dostępu do badań MRI. Aparatura służyć będzie nie tylko pacjentom z regionu województwa mazowieckiego, ale również pacjentom z całej Polski oraz – jeśli zaistnieje taka potrzeba – także z zagranicy. 
 

Wyposażenie Wojskowego Instytutu Medycznego w nowoczesny aparat rezonansu magnetycznego wspiera także poprawę działania systemu ratownictwa medycznego, w  tym również w sytuacjach zdarzeń masowych kwalifikujących się  w obszar zarządzania kryzysowego.Rezonans magnetyczny 3T posiada nowoczesne rozwiązania techniczne i technologiczne, które umożliwiają szybszą i bardziej precyzyjną diagnostykę, uzyskanie nowych sekwencji pomiarowych, umożliwiających wykonywanie szeregu badań w  czasie rzeczywistym oraz zwiększenie możliwości diagnostycznych poprzez skrócenie czasu wykonania badania. Badania uzyskają zwiększenie rozdzielczości przestrzennej i czasowej, większą rozdzielczość częstotliwościową w badaniach spektroskopowych. Inwestycja obejmuje zakup systemu rezonansu magnetycznego wraz z niezbędnym sprzętem informatycznym, który umożliwi rozbudowę stosu pamięci masowych. W efekcie inwestycji możliwe będzie archiwizowanie i udostępnianie drogą elektroniczną wyników badań poszczególnym oddziałom/klinikom Instytutu.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Ogólny koszt to 10,951 mln zł, w tym wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 9,308 mln . Pozostałe środki w wysokości 1,642 mln zł stanowi dotacja celowa Ministerstwa Zdrowia.

Realizacja projektu zakończy się 28 lutego 2014 r.

Komentarze

Dodaj komentarz:

Pozostało 1000 znaków