zapamiętaj mnie
Jesteś niezalogowany, załóż konto jeśli go nie posiadasz, lub przypomnij hasło

Informed - Internetowa Informacja Medyczna

Alternative content

Projekt XXXI obwieszczenia refundacyjnego MZ 27-12-2016

Projekt zmian w wykazie leków refundowanych, który wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r.

---

W porównaniu do XXX obwieszczenia, obowiązującego od 1 listopada 2016 r., projekt XXXI obwieszczenia refundacyjnego zawiera następujące zmiany:

I. Statystyki projektu XXXI obwieszczenia

 1. Ogółem do obwieszczenia zostaną dodane 84 produkty lecznicze (unikalne kody EAN), w tym:
  1. 60 produktów leczniczych (unikalnych kodów EAN) w ramach listy aptecznej,
  2. 11 produktów leczniczych (unikalne kody EAN) w ramach katalogu chemioterapii,
  3. 13 produktów leczniczych (unikalne kody EAN) w ramach programów lekowych.
 2. Dla 173 produktów (unikalnych kodów EAN) zostanie dodane wskazanie off-label.
 3. Dla 110 produktów (unikalnych kodów EAN) wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu,
  1. w tym dla 79 produktów w ramach listy aptecznej  (od 340,20 zł do 0,01 zł).
 4. Dla 9 produktów (unikalnych kodów EAN) wprowadzono podwyższenie urzędowych cen zbytu.
 5. Dla 506 produktów (unikalnych kodów EAN) spadnie dopłata pacjenta (od 106,15 zł do 1 gr).
 6. Dla 375 produktów (unikalnych kodów EAN) wzrośnie dopłata pacjenta  (od 1 gr do 172,88 zł).
 7. Dla 475 produktów (unikalnych kodów EAN) spadną ceny detaliczne brutto (od 364,28 zł do 1 gr)
 8. Dla 310 produktów (unikalnych kodów EAN) wzrosną ceny detaliczne brutto (od 1 gr do 7,59 gr).
 9. W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub upłynięciem terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub odmową refundacji na kolejny okres w XXX obwieszczeniu nie znajdzie się 18 produktów leczniczych (unikalne kody EAN) obecnych w poprzednim obwieszczeniu.

II. Nowe substancje czynne:

1. W ramach listy aptecznej zostały objęte refundacją:

      Nowe substancje czynne:

 • Atozet (ezetimibum + atorvastatinum) we wskazaniu hipercholesterolemia LDL-C powyżej 130 mg/dl utrzymująca się pomimo terapii statynami w przypadku: stanu po zawale serca lub rewaskularyzacji wieńcowej (przezskórnej lub kardiochirurgicznej), stanu po rewaskularyzacji obwodowej lub amputacji obwodowej z powodu choroby miażdżycowej, hipercholesterolemii rodzinnej;
 1. W ramach katalogu chemioterapii zostały objęte refundacją:
  • Akynzeo (netupitantum + palonosetronum) we wskazaniu do stosowania u dorosłych pacjentów wymagających profilaktyki nudności i wymiotów związanych z chemioterapią przeciwnowotworową o wysokim potencjale emetogennym zawierającą cisplatynę w dawce równej lub wyższej niż 50 mg/m2.
 2. W ramach programów lekowych zostały objęte refundacją:

       Nowe programy lekowe:

 1. Leczenie mielofibrozy pierwotnej oraz mielofibrozy wtórnej w przebiegu czerwienicy prawdziwej i nadpłytkowości samoistnej, ICD-10 D47.1 – substancja czynna: ruksolitynib;
 2. Leczenie certolizumabem pegol pacjentów z ciężką, aktywną postacią spondyloartropatii osiowej (spa) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla zzsk (ICD-10 M 46.8) – substancja czynna: certolizumab pegol;
 3. Leczenie spastyczności kończyny dolnej po udarze mózgu z użyciem toksyny botulinowej typu a (ICD-10  I61, I63, I69) – substancja czynna: toksyna botulinowa;
 4. Lenalidomid w leczeniu pacjentów z anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów mielodysplastycznych o niskim lub pośrednim-1 ryzyku, związanych z nieprawidłowością cytogenetyczną w postaci izolowanej delecji 5q (D46) – substancja czynna: lenalidomid;
 5. Leczenie pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem trzustki (ICD-10 C 25.0, C 25.1, C 25.2, C 25.3, C 25.5, C 25.6, C 25.7, C 25.8, C 25.9) substancja czynna: nanocząsteczkowy kompleks paklitakselu z albuminą;
 6. Leczenie wrodzonych zespołów autozapalnych – substancja czynna: anakinra;
 7. Leczenie chorych na zaawansowanego raka podstawnokomórkowego skóry wismodegibem (ICD-10 C44) – substancja czynna: wismodegib;
 8. Leczenie idiopatycznego włóknienia płuc (ICD-10 J84.1) – substancja czynna: pirfenidon.

       Zmiany w programach lekowych

 1. Leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG) (ICD-10  K51) – program został całkowicie zmieniony udostępniając pełną terapię infliksymabem w leczeniu WZJG obejmującą 6-tygodniową terapię indukcyjną oraz 12-miesięczne leczenie podtrzymujące dla populacji osób dorosłych i dzieci zastępując dostępne do tej pory jedynie ratunkowe leczenie (indukcja remisji wrzodziejącego zapalenia jelita grubego) trwające 6 tygodni dla osób dorosłych.
 2. Leczenie choroby Leśniowskiego – Crohna (chLC) (ICD-10 K 50) – czas leczenia podtrzymującego infliksymabem (Inflectra, Remsima) został aż dwukrotnie wydłużony z 12 do 24 miesięcy. Ponadto lek Humira (adalimumab) został udostępniony dla populacji pediatrycznej.
 3. Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci  stwardnienia  rozsianego (ICD-10  G 35) – dla leku Tysabri (natalizumab) zostało przyznane wskazanie off-label dla populacji 12-18 lat.
 4. Leczenie wysiękowej (neowaskularnej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD) (ICD-10 H35.3) – od 1 stycznia 2017 r. modyfikacji ulegnie kryterium włączenia do programu w zakresie ostrości wzroku – od 1 stycznia 2017 r. do programu będą mogli być włączeni pacjenci z najlepszą skorygowaną ostrością wzroku (BCVA) w leczonym oku od 0,2 do 0,8 określoną według tablicy Snellena (lub odpowiednio ekwiwalent ETDRS); dodane zostało kryterium włączenia polegające na tym, że pacjent przed rozpoczęciem leczenia pacjent nie ma istotnego, trwałego uszkodzenia struktury dołka.

Projekt obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, który wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r.

Prosimy o zgłaszanie ew. uwag do projektu obwieszczenia do 27 grudnia 2016 r. do godz. 12:00.

Komentarze

Dodaj komentarz:

Pozostało 1000 znaków