zapamiętaj mnie
Jesteś niezalogowany, załóż konto jeśli go nie posiadasz, lub przypomnij hasło

Informed - Internetowa Informacja Medyczna

Alternative content

Prewencja i kontrola astmy i alergii u dzieci z punktu widzenia zdrowia publicznego: pilna potrzeba zniesienia różnic? 19-12-2011

Komunikat Prasowy
21 września 2011
 
___________________________________________________________

Konferencja ekspercka pn. „Prewencja i kontrola astmy i alergii u dzieci z punktu widzenia zdrowia publicznego: pilna potrzeba zniesienia różnic” 21-22.09.2011, Warszawa - OssaW dniach 20-21 września odbywa się konferencja ekspercka, w której biorą udział przedstawiciele ministerstw zdrowia krajów członkowskich Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, Rady Unii Europejskiej oraz Światowej Organizacji Zdrowia, a także wybitni eksperci reprezentujący stowarzyszenia naukowe i organizacje pozarządowe o zasięgu międzynarodowym i krajowym. 

Celem spotkania ekspertów jest omówienie problematyki alergii i astmy jako najczęstszych chorób wieku rozwojowego, wpływających na przyszły stan zdrowia, oraz przygotowanie projektu konkluzji Rady Unii Europejskiej poświęconej tej problematyce. Projekt ten zostanie następnie przedłożony pod obrady ministrów zdrowia Rady Unii Europejskiej, podsumowujące Polską Prezydencję. 

Dane epidemiologiczne wskazują na wzrost częstotliwości występowania alergii, astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) u obywateli UE. Alergia i astma należą obecnie do najczęstszych schorzeń przewlekłych wieku rozwojowego (choruje na nie od 25 do 50% populacji krajów Europy). Szczególnie niepokojący jest łańcuch zależności między poszczególnymi postaciami niezakaźnych chorób układu oddechowego: badania wykazują, iż nieżyt nosa występujący we wczesnym okresie życia ośmiokrotnie zwiększa ryzyko astmy w wieku młodzieńczym, natomiast astma 12-krotnie zwiększa ryzyko POChP. Są to bardzo niebezpieczne zjawiska, zarówno w wymiarze społecznym i zdrowotnym, jak i finansowym. W połowie lat 90 ubiegłego wieku koszty leczenia tych schorzeń przekroczyły w Europie Zachodniej 40 mld euro i nadal rosną. 

Obrady ekspertów zainaugurowała dzisiejsza konferencja prasowa „Polska recepta dla 130 milionów alergików i astmatyków w UE”, w której udział wzięli m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Andrzej Włodarczyk, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Marek Krawczyk, ekspert Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) prof. Jean Bousquet oraz Przewodniczący Podzespołu ds. Priorytetów Ministerstwa Zdrowia podczas Polskiej Prezydencji w Radzie UE prof. Bolesław Samoliński. 

Podczas konferencji prasowej minister Andrzej Włodarczyk podkreślał, że zapobieganie i kontrola chorób układu oddechowego u dzieci stanowią istotne elementy wiodącego priorytetu polskiej Prezydencji, którym jest zmniejszanie różnic w zdrowiu społeczeństw Europy. Wyraził również nadzieję, że przygotowanie konkluzji dotyczącej wczesnej wykrywalności, prewencji oraz monitorowania chorób niezakaźnych układu oddechowego będzie zwieńczeniem prac ekspertów i zaowocuje podjęciem przez państwa członkowskie wspólnych działań, służących poprawie stanu zdrowia dzieci i młodzieży, a w dłuższej perspektywie – poprawie stanu zdrowia społeczeństw europejskich. /-/ Jakub Gołąb
Rzecznik Prasowy Prezydencji

Komentarze

Dodaj komentarz:

Pozostało 1000 znaków