zapamiętaj mnie
Jesteś niezalogowany, załóż konto jeśli go nie posiadasz, lub przypomnij hasło

Informed - Internetowa Informacja Medyczna

Alternative content

Oświadczenie Akademickiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu 15-10-2010

 

„Jesteśmy po to, żeby leczyć, kształcić i rozwijać wiedzę medyczną”
AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY
im . Jana Mikulicza – Radeckiego
we Wrocławiu
ul. Borowska 213 50-556 Wrocław
 
 
 
 
 
 
 
Oświadczenie
Akademickiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we
Wrocławiu w sprawie zarzutów dotyczących funkcjonowania Kliniki Ginekologii, Położnictwa i
Neonatologii, zawartych w publikacjach autorstwa Marzeny Kasperskiej i Tomasza
Wysockiego, opublikowanych w dzienniku Gazeta Wyborcza
Akademicki Szpital Kliniczny informuje, że w odpowiedzi na zarzuty dotyczące
funkcjonowania Kliniki Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii Szpitala, zawartych w liście do
redakcji Gazety Uczelnianej z dn. 28.12.2009 r. autorstwa trzech pracowników w/w Kliniki,
następnie powielanych w kolejnych publikacjach autorstwa M. Kasperskiej i T. Wysockiego w
Gazecie Wyborczej, Dyrektor ASK powołał wewnątrzszpitalną komisję, złożonej przez
pracowników Szpitala, której zadaniem było przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.
W toku wielomiesięcznych prac komisji zarzuty nie zostały potwierdzone, co zostało zawarte w
Raporcie będącym podsumowaniem prac komisji.
Dyrekcja Akademickiego Szpitala Klinicznego czeka na wyniki kontroli przeprowadzanych
przez Instytucje zewnętrzne: Ministerstwo Zdrowia, Konsultanta Krajowego działającego na
prośbę Wojewody Dolnośląskiego, Narodowy Fundusz Zdrowia, Najwyższą Izbę Kontroli oraz
rzeczników odpowiedzialności zawodowej samorządu lekarskiego.
Szpital dołożył wszelkiej staranności, aby poinformować opinię publiczną o swoim
stanowisku w sprawie postawionych zarzutów jak również o wynikach przeprowadzonej kontroli
wewnętrznej w trakcie konferencji prasowej w dniu 27.06.2010 r.
Z uwagi na stwierdzenia, iż Akademicki Szpital Kliniczny nie może być sędzią we własnej
sprawie, ale uznając, że sędziami również nie mogą być trzej pracownicy Kliniki, a tym bardziej
dziennikarze wrocławskiego dodatku do Gazety Wyborczej, Szpital kieruje sprawę na drogę
postępowania prawnego celem ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy przez instytucję bezstronną i
obiektywną, którą jest w Rzeczypospolitej Polskiej niezawisły Sąd.
Dyrektor ASK
opublikowanostrona internetowa: www.aszk.wroc.pl
e-mail:sekretariat@aszk.wroc.pl

Komentarze

Dodaj komentarz:

Pozostało 1000 znaków