zapamiętaj mnie
Jesteś niezalogowany, załóż konto jeśli go nie posiadasz, lub przypomnij hasło

Informed - Internetowa Informacja Medyczna

Alternative content

Odszkodowania 19-12-2013

 

Masz ubezpieczenie, a ubezpieczyciel nie chce wypłacić Ci odszkodowania w należnej wysokości ? Mimo że płaciłeś składki, Twoja szkoda nie została pokryta szybko i w pełnej wysokości ? Czujesz się oszukany przez towarzystwo ubezpieczeniowe ?

 

Sprawy o odszkodowanie za błąd lekarski to jedno z najbardziej skomplikowanych zagadnień prawnych. Prowadzenie spraw z zakresu prawa medycznego wymaga szerokiej wiedzy - zarówno prawniczej, jak i medycznej.

 

 

Kancelaria Odszkodowawcza  zajmuje się profesjonalną pomocą osobom poszkodowanym i ich rodzinom, które doznały szkód i obrażeń w wyniku wypadków komunikacyjnych lub innych zdarzeń w uzyskaniu należnego im odszkodowania i zadośćuczynienia. Prowadzimy sprawy związane z konsekwencjami błędów w sztuce lekarskiej, zaniedbań i szkód poniesionych przy korzystaniu z pomocy medycznej w zakładach opieki zdrowotnej.

 

Jeżeli w trakcie leczenia (pobycie w szpitalu, zabiegu operacyjnego, pomocy ambulatoryjnej) doszło do zaniedbania albo popełnienia błędu przez personel medyczny, przez co wyrządzono pacjentowi szkodę, może on domagać się odszkodowania od szpitala lub innego podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych (np. ZOZ, poradni specjalistycznej lub lekarza przyjmującego pacjentów w prywatnym gabinecie czy poradni).


Oferta nasza skierowana jest do osób nie znających procedur i przepisów prawnych związanych z często skomplikowanym dochodzeniem słusznego odszkodowania, jak również nie mających środków na pokrycie kosztów jego dochodzenia w postępowaniu sądowym.

Roszczeń odszkodowawczych w większości przypadków można dochodzić w okresie do 3 lat wstecz, a w niektórych przypadkach nawet 20 lat.

 

ZATEM JEŻELI:

o    w wyniku wypadku komunikacyjnego, doznałeś obrażenia ciała lub rozstroju zdrowia (będąc kierowcą, pasażerem, pieszym, rowerzystą lub innym uczestnikiem ruchu  itd.);

o    ktoś z Twoich poniósł śmierć na skutek obrażeń ciała doznanych w wypadku;

o    miałeś wypadek w gospodarstwie rolnym;

o    miałeś wypadek związany z wykonywaną pracą lub w drodze z i do pracy;

o    uległeś wypadkowi na chodniku, ulicy, drodze /oblodzenie, spadający sopel itp./;

o    uległeś wypadkowi w placówce użyteczności publicznej, sklepie, szkole, itd.;

o    Firma Ubezpieczeniowa zaniżyło kwotę należnego Ci odszkodowania lub odmówiło jego wypłacenia;

o    nie znasz swoich praw i nie wiesz jak postępować z roszczeniami wobec Towarzystwa Ubezpieczeniowego;

o    nie stać Cię na pokrycie kosztów dochodzenia odszkodowania;

 

Pamiętaj ! Nie jesteś sam !

Nasza Kancelaria pomoże Ci w uzyskaniu godnego odszkodowania, w tym m.in.:

o    zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji (w tym zakupu środków rehabilitacyjnych, opieki);

o    zwrotu kosztów dodatkowej opieki (np. przez osobę najbliższą, profesjonalną);

o    zwrotu równowartości poniesionych strat materialnych;

o    zwrotu równowartości utraconych zarobków i innych dochodów;

o    zwrotu kosztów dojazdów do placówek leczniczych i rehabilitacyjnych;

o    zwrotu kosztów leczenia i pogrzebu osoby bliskiej;

o    zadośćuczynienia za krzywdę, ból i cierpienie (zarówno psychiczne jak i fizyczne);

o    zadośćuczynienia za krzywdę związaną ze śmiercią osoby bliskiej;

o    z tytułu utraconego dochodu i pogorszenia się sytuacji życiowej w związku ze śmiercią osoby bliskiej;

o    renty z tytułu zwiększonych potrzeb lub zmniejszonych widoków powodzenia na przyszłość;

o    renty uzupełniającej;

 

Błędy lekarskie !

Osobne problemy nastręcza prowadzenie spraw o odszkodowania i zadośćuczynienia za błędy lekarskie (zaniedbania medyczne). Postępowanie z reguły jest długotrwałe i wymaga gruntownej oceny medycznej i prawnej konkretnego zdarzenia. Często negocjacje z zakładem zdrowotnym i firmą ubezpieczeniową kończą się skierowaniem sprawy na drogę sądową. Jednak i w tych sprawach poszkodowany Pacjent nie jest bez szans na uzyskanie godnego odszkodowania.

 

Znamy sposoby unikania odpowiedzialności odszkodowawczej stosowane przez firmy ubezpieczeniowe i wiemy jak w takich sprawach postępować i uzyskać satysfakcjonujące poszkodowanych odszkodowanie.

Prowadzimy sprawy na terenie całego kraju.

Kancelaria Odszkodowawcza

51-141 Wrocław, ul. Piętaka 9

Tel. 71 326-10-96, 605-628-939

zadaj pytanie: kancelariaodszkodowawcza@op.pl

wypadki komunikacyjne, odszkodowania, utracone dochody, szkody na mieniu, zadośćuczynienie itp.

Dochodzenia odszkodowań z OC sprawcy wypadku ! 

Komentarze

Dodaj komentarz:

Pozostało 1000 znaków