zapamiętaj mnie
Jesteś niezalogowany, załóż konto jeśli go nie posiadasz, lub przypomnij hasło

Informed - Internetowa Informacja Medyczna

Alternative content

Kampania informacyjna nt. mukowiscydozy25-05-2011

 

25.05.2011 r., Warszawa

Informacja prasowa
 
 
W maju i czerwcu w kilkudziesięciu poradniach alergologicznych oraz laryngologicznych na terenie województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, opolskiego, świętokrzyskiego oraz zachodniopomorskiego pojawią się ulotki informacyjne na temat mukowiscydozy - najczęściej występującej choroby genetycznej wśród rasy białej. Organizatorem kampanii jest MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę. 
 
Mukowiscydoza to najczęściej występująca wśród rasy białej, nieuleczalna choroba genetyczna, na którą w Polsce choruje ok. 1500 osób. Jako choroba ogólnoustrojowa, mukowiscydoza objawia się m.in. zaburzeniem funkcjonowania układu oddechowego i pokarmowego oraz występowaniem zwiększonego stężenia chlorków w pocie. Od września 2006 r. w kolejnych województwach wdrażany był program badań przesiewowych noworodków w kierunku mukowiscydozy, jednak dopiero w lipcu 2009 roku Ministerstwo Zdrowia przyznało środki na rozpoczęcie programu badań noworodków na skalę ogólnopolską. Osoby urodzone przed tą datą i nieobjęte badaniem przesiewowym mogą więc nadal nie wiedzieć, że objawy z którymi borykają się od lat to właśnie objawy mukowiscydozy. Wykonując krótki i bezbolesny test potowy, który wykazuje znamienne dla mukowiscydozy wysokie wartości chlorków w pocie, mogą oni zyskać pewność, że mukowiscydoza ich nie dotyczy, bądź rozpocząć właściwe leczenie.
„Kampania informacyjna w placówkach zdrowia ma na celu dotarcie do osób, które nie zostały prawidłowo zdiagnozowane w kierunku mukowiscydozy i leczone są na różnego rodzaju alergie, choroby płuc, nietolerancję pokarmową lub astmę. Szacuje się, że takich osób może być w Polsce nawet drugie tyle, co tych właściwie zdiagnozowanych. Mamy nadzieję, że dzięki tej ulotce uda się dotrzeć do osób, u których mukowiscydoza nie została jeszcze rozpoznana i dać im szansę na podjęcie kompleksowego leczenia.” – powiedział Paweł Wójtowicz, Prezes MATIO Fundacji Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę.
 
MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę
Fundacja MATIO działa od 1996 roku. Jej celem jest przede wszystkim niesienie wszechstronnej pomocy dzieciom i osobom dorosłym dotkniętym tą nieuleczalną chorobą oraz ich rodzinom, a także szerzenie wśród społeczeństwa wiedzy na jej temat. Fundacja współpracuje z ośrodkami naukowymi i lekarzami w Polsce i za granicą oraz wieloma organizacjami na całym świecie. Oprócz działań pomocowych i świadomościowych, organizuje warsztaty i szkolenia dla rodziców, personelu medycznego, konferencje medyczno-naukowe, staże zagraniczne. Wydaje własny Kwartalnik „Mukowiscydoza Matio” adresowany do chorych i środowiska medycznego oraz prowadzi program motywacyjny dla chorych i wypożyczalnię nowoczesnego sprzętu rehabilitacyjnego. W przeszłości Fundacja realizowała kilka projektów unijnych, w 2004 była pierwszą polską organizacją pozarządową realizującą program UE Leonardo da Vinci. Fundacja wspiera chorych w zakupie leków, sprzętu i odżywek oraz prowadzi bezpłatnie subkonta dla chorych. 
Działania te realizowane są dzięki wsparciu Fundacji przez darowizny oraz wpłaty 1% podatku. Fundacja jest Organizacją Pożytku Publicznego.
Więcej informacji na temat działalności Fundacji na stronie internetowej www.mukowiscydoza.pl
 

Komentarze

Dodaj komentarz:

Pozostało 1000 znaków