zapamiętaj mnie
Jesteś niezalogowany, załóż konto jeśli go nie posiadasz, lub przypomnij hasło

Informed - Internetowa Informacja Medyczna

Alternative content

HIV i AIDS w Polsce w 2010 roku. 19-12-2011

 

 

Informacja roczna

Podane poniżej dane podsumowują przypadki zgłoszone w 2010 r. z uwzględnieniem korekt dokonywanych w trakcie trwania roku i odzwierciedlają stan na 31.12.2010 r. Przytoczone statystyki mogą nie stanowić bezpośredniej sumy danych publikowanych miesięcznie.W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. zgłoszono 1.207 nowo wykrytych zakażeń HIV, 127 zachorowań na AIDS oraz 39 zgonów osób chorych na AIDS. Zgłoszenia te napłynęły i zostały zweryfikowane w 2010 roku (weryfikacja obejmuje wykluczenie powtórnych zgłoszeń tego samego przypadku oraz ustalenie spełnienia kryteriów definicji stosowanej do celów nadzoru epidemiologicznego).

Spośród 1.207 zgłoszonych w 2010 roku przypadków tylko 583 przypadki były rozpoznane w roku 2010. Pozostałe przypadki rozpoznano: w roku 2009 - 291 przypadków, w 2008 - 88, w 2007 - 96, w 2006 - 88, w 2005 - 35, w 2004 - 24 i po jednym przypadku w roku 1997 i 1987; nie zostały one jednak wcześniej zgłoszone.

W porównaniu do lat ubiegłych, wzrósł odsetek zgłoszeń, w których nie podano prawdopodobnej drogi zakażenia (80,9%).

Spośród zgłoszonych w 2010 roku 127 zachorowań na AIDS, jedynie 90 przypadków rozpoznano w roku 2010. Pozostałe zgłoszenia dotyczyły osób, u których AIDS rozpoznano w latach wcześniejszych: w 2009 r. - 31 przypadków, w 2008 r. - 2 przypadki, oraz po jednym przypadku w latach 2007, 2006, 1994 i 1993.

Od wdrożenia badań w 1985 r. do 31 grudnia 2010 r. (przy uwzględnieniu korekt i uaktualnień danych) stwierdzono zakażenie HIV u 13.917 obywateli Polski, wśród których było co najmniej 5.725 zakażonych w związku z używaniem narkotyków, 786 poprzez kontakt heteroseksualny oraz 904 poprzez kontakt seksualny pomiędzy mężczyznami. Ogółem odnotowano 2.440 zachorowań na AIDS; 1.053 chorych zmarło.

W prawie połowie ogółu zgłoszeń z lat 1985-2010 (45,0%), nie podano prawdopodobnej drogi zakażenia (w 6.265 przypadkach zakażenia HIV). Jest to sytuacja bardzo niekorzystna, która wymaga podjęcia działań ze strony wszystkich osób współpracujących przy monitorowaniu sytuacji epidemiologicznej HIV/AIDS w Polsce. Brak wiedzy dotyczącej dróg szerzenia się HIV w Polsce pozostawia bez przekonującej odpowiedzi pytanie o przyczynę wzrostu liczby zakażeń HIV w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu i ogranicza możliwość odpowiedniego ukierunkowania działań profilaktycznych HIV w naszym kraju.

Zwracamy uwagę, że pełnej analizy sytuacji epidemiologicznej za rok 2010 będzie można dokonać dopiero po uwzględnieniu zgłoszeń, które dotyczą przypadków rozpoznanych w tym roku a zgłoszonych z opóźnieniem. Uaktualnione informacje na temat sytuacji epidemiologicznej HIV/AIDS w Polsce w latach wcześniejszych można znaleźć w biuletynach "Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce" oraz w "Przeglądzie Epidemiologicznym", które są dostępne na stronie internetowej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - PZH.

 

Tabela 1. Liczba przypadków zgłoszonych w 2010 r. wg województw
Województwo HIV AIDS Zgony
chorych
na AIDS
P O L S K A 1207 127 39
1. Dolnośląskie 103 39 13
2. Kujawsko-Pomorskie 32 8 4
3. Lubelskie 26 7 3
4. Lubuskie 19 8 4
5. Łódzkie 56 15 2
6. Małopolskie 31 8 4
7. Mazowieckie 248 11 1
8. Opolskie 16 7 1
9. Podkarpackie 9 6 3
10. Podlaskie 17 1 -
11. Pomorskie 36 - -
12. Śląskie 35 2 1
13. Świętokrzyskie 12 1 -
14. Warmińsko-Mazurskie 25 2 -
15. Wielkopolskie 65 10 3
16. Zachodniopomorskie 30 1 -
Brak danych 447 1 -

 

Tabela 2. Liczba przypadków zgłoszonych w 2010 r. wg płci i wieku
Wiek
(w latach)
HIV AIDS Zgony
M K b.d. M K b.d. M K b.d.
niemowlęta 1 - - - 1 - - 1 -
1 - 14 3 5 - - 1 - - - -
15 - 19 7 4 - 1 1 - - - -
20 - 29 283 63 49 17 8 - - 2 -
30 - 39 319 53 61 34 8 - 9 4 -
40 - 49 135 24 23 27 6 - 10 4 -
50 - 59 55 18 6 16 5 - 6 3 -
60 + 24 5 1 1 1 - - - -
Brak danych 29 8 31 - - - - - -
R a z e m 856 180 171 96 31 - 25 14 -
 

 

Tabela 3. Liczba przypadków zgłoszonych w 2010 r. wg prawdopodobnej drogi transmisji
Grupa ryzyka HIV AIDS Zgony
Mężczyźni utrzymujący kontakty seksualne z mężczyznami 88 17 3
Stosujący narkotyki w iniekcjach 47 60 17
Chorzy na hemofilię - - -
Biorcy krwi 1 - -
Utrzymujący ryzykowne kontakty heteroseksualne 86 31 11
Dzieci matek zakażonych HIV 9 3 1
Zakażenia jatrogenne - - -
Inni / brak danych 976 16 7
R a z e m 1207 127 39

źródło: http://www.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/hiv_aids/index.htm

 

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego

Państwowy Zakład Higieny

ul. Chocimska 24,

00-791 Warszawa

telefon centrali: (0-22) 54-21-400

fax: (0-22) 849-74-84, 849-35-13

email:pzh@pzh.gov.pl

Komentarze

Dodaj komentarz:

Pozostało 1000 znaków