zapamiętaj mnie
Jesteś niezalogowany, załóż konto jeśli go nie posiadasz, lub przypomnij hasło

Informed - Internetowa Informacja Medyczna

Alternative content

Wyszukiwarka artykułów:

Czy warto rozwiązywać testy LEP w trakcie przygotowań do LEK'u? 21-09-2016

Jesteś zainteresowany przystąpieniem do Lekarskiego Egzaminu Końcowego? Zapoznaj się pokrótce z obowiązującymi przepisami. Chcesz uniknąć negatywnego wyniku egzaminu lekarskiego? Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się dlaczego warto rozwiązywać testy przygotowujące, dostępne online. 

 

Lekarski Egzamin Końcowy

 

Wedle obowiązujących zapisów Ustawy o zawodzie lekarza, osoby, które są w trakcie stażu podyplomowego i chcą uzyskać prawo wykonywania zawodu lekarza, muszą przystąpić do Lekarskiego Egzaminu Końcowego.

 

Od 2013 roku Lekarski Egzamin Państwowy (LEP) przemianowano na Lekarski Egzamin Końcowy (LEK). Nowy egzamin pod względem merytorycznym odpowiada dotychczasowemu egzaminowi oraz jest konstruowany na takich samych zasadach. Egzamin trwa cztery godziny, a na test składa się 200 pytań z zakresu: interny, chirurgii, pediatrii, położnictwa i ginekologii, psychiatrii, medycyny rodzinnej, medycyny ratunkowej i intensywnej terapii, bioetyki i prawa medycznego, orzecznictwa i zdrowia publicznego. Pośród pięciu odpowiedzi przyszły lekarz musi wybrać jedną prawidłową. Aby zdać egzamin należy zdobyć minimum 56 procent maksymalnej liczby punktów.

 

W Lekarskim Egzaminie Końcowym wprowadzono drobne poprawki w przepisach, z którymi dobrze się zapoznać. Niewątpliwym novum jest możliwość podejścia do egzaminu studentów, którzy nie obronili jeszcze dyplomu. Do egzaminu przystąpić może absolwent lub student, dostarczając stosowne dokumenty (odpowiednio: zaświadczenie o ukończeniu studiów lub zaświadczenie o stanie studiów). Lekarze stażyści nie są już zgłaszani do egzaminu przez Okręgowe Izby Lekarskie. Aby wziąć udział w procedurze zgłoszeniowej, należy wypełnić elektroniczny wniosek dostępny na stronie Centrum Egzaminów Medycznych. Po pomyślnym zakwalifikowaniu się do egzaminu, zainteresowany jest informowany o tym fakcie drogą listowną,  na dwa tygodnie przed jego terminem. Zmianie uległy także terminy zgłoszeniowe - w ciągu roku adepci mogą przystąpić do egzaminu w dwóch terminach - we wrześniu oraz w lutym. 

 

W trakcie trwania egzaminu zabronione jest korzystanie z jakichkolwiek pomocy dydaktycznych oraz posiadanie przy sobie urządzeń elektronicznych. Ponadto, CEM zastrzega sobie prawo do monitorowania egzaminów. Kolejną zmianą jest możliwość złożenia zastrzeżeń merytorycznych do treści zadań, jednak nie później niż w przeciągu 3 dni od daty egzaminu. Wniesienie zastrzeżenia także składa się drogą elektroniczną, poprzez wypełnienie stosownego formularza. Rozpatrywaniem ewentualnych wątpliwości zajmuje się komisja powoływana przez dyrektora CEM.

 

LEK jest bezpłatny przez trzy pierwsze podejścia. Wszyscy ci, którzy podchodzą do egzaminu po raz czwarty lub kolejny oraz osoby zdające LEK w obcym języku, są zobligowane do uiszczenia opłaty egzaminacyjnej.

 

Po pierwsze: taktyka

 

Podstawą skutecznego przyswajania wiedzy jest systematyczność oraz trzymanie się obranego planu. Pomocne może okazać się rozpisanie harmonogramu nauki. Dobrze podzielić materiał na poszczególne zagadnienia oraz przygotować sobie odpowiednie podręczniki i pomoce naukowe. CEM na swojej stronie prezentuje spis pozycji bibliograficznych, które obowiązują na egzaminie końcowym. Najlepiej rozpocząć naukę od tematyki, za którą się nie przepada albo od tej, z którą zapoznanie się zajmie najwięcej czasu. Dzięki temu, ostatni etap na drodze do uzyskania wymarzonego tytułu lekarza okaże się prostszy i mniej wyczerpujący.

 

Testy LEP - podsumuj swoją wiedzę

 

Przed przystąpieniem do testów, dobrze zapoznać się z instrukcją ich rozwiązywania. Pośród pięciu proponowanych odpowiedzi wybiera się jedną poprawną – analogicznie, jak na Lekarskim Egzaminie Końcowym.

Poza tradycyjną formą nauki, istnieje możliwość korzystania z portali edukacyjnych, które są stworzone z myślą o studentach i stażystach, przygotowujących się do LEK. Korzystanie z testów dostępnych w sieci pozwoli zapoznać się z formą egzaminu, bazą pytań LEK, z zakresu różnych dziedzin medycyny oraz usprawni naukę. Tematyka zadań pojawiających się na egzaminie wynika bezpośrednio z zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia, dlatego treść egzaminu jest bardzo zbliżona do dotychczasowych egzaminów LEP. W sieci są dostępne symulowane pytania egzaminacyjne oraz testy LEP z poprzednich lat. Zainteresowani mogą zapoznać się z przykładowymi testami LEK oraz LDEK, przygotowanymi w oparciu o aktualne podręczniki. Celem rozwiązywania takich testów jest podsumowanie wiedzy oraz omówienie zagadnień, które powtarzają się podczas kolejnych sesji Lekarskich Egzaminów Końcowych.

 

Rozwiązując testy LEP (np. tutaj: https://www.egzaminylekarskie.pl/testy/intern-medicine) sprawdzisz swoją wiedzę oraz zorientujesz się, co sprawia ci trudność oraz jakie zagadnienia warto powtórzyć. Analizując schematy odpowiedzi, lepiej zapamiętasz dane zagadnienie. Takie przygotowanie z pewnością przyczyni się do uzyskania jak największej noty końcowej na egzaminie!

Komentarze