zapamiętaj mnie
Jesteś niezalogowany, załóż konto jeśli go nie posiadasz, lub przypomnij hasło

Informed - Internetowa Informacja Medyczna

Alternative content

Wyszukiwarka artykułów:

Choroby reumatyczne ? OSTEON ! 01-01-1970

 

Ostatnio obserwujemy wzmożone zainteresowanie całym zespołem problemów związanych z chorobami tkanki łącznej, a szerzej schorzeniami reumatycznymi. Wśród pytań kierowanych do naszej telefonicznej informacji medycznej /71-372-68-16/, a także na forum naszego portalu www.informed.com.pl coraz częściej i coraz młodsi pacjenci poruszają ten temat. Dlatego zwróciliśmy się do Pani dr n.med. Heleny Śmiechowicz, kierownika specjalistycznego Ośrodka Leczenia Osteoporozy i Chorób Stawów OSTEON przy ul. Nowowiejskiej 100/1B o przybliżenie naszym Czytelnikom tej problematyki.

Informator Medyczny: Pani Doktor, z jakimi najczęściej chorobami stawów zgłaszają się do Pani pacjenci?

Dr n.med. Helena Śmiechowicz: Najczęstszą chorobą stawów jest choroba zwyrodnieniowa, którą stwierdzamy głównie u ludzi po 60 roku życia.Osoby w młodszych grupach wiekowych cierpią na choroby stawów o charakterze zapalnym i układowym.

IM: Co to są choroby reumatyczne?

: Pod pojęciem chorób reumatycznych rozumiemy przewlekłe nieurazowe choroby układu ruchu to jest stawów, tkanki łącznej oraz kości. Ich podłożem jest stan zapalny wywołany zaburzeniami immunologicznymi. Choroby reumatyczne są dużym problemem społecznym, ponieważ mogą prowadzić do ciężkiego uszkodzenia stawów i narządów wewnętrznych prowadząc do trwałego kalectwa.Chorobami reumatycznych zajmuje się dziedzina medycyny zwana reumatologią. Wspólną cechą wszystkich chorób reumatycznych jest przewlekły ból i postępujące z czasem uszkodzenie stawów, które powoduje narastającą niesprawność. Do tych chorób zaliczamy również reumatoidalne zapalenie stawów, dnę moczanową, toczeń układowy i inne choroby zapalne tkanki łącznej, które mogą doprowadzić do uszkodzenia nie tylko stawów, ale i narządów wewnętrznych (serca, nerek, płuc, wątroby) oraz mózgu i oczu. Nieco inny problem stanowi osteoporoza, która jest przewlekłą chorobą kości prowadzącą do złamań. Cierpi na nią co czwarta kobieta po menopauzie, ale dotyka też mężczyzn, ludzi młodych i dzieci.

IM: Czy postęp wiedzy doprowadził do poprawy życia chorych?

: Ostatnie dziesięciolecie przyniosło ogromny postęp w dziedzinie immunologii, genetyki i biochemii pozwalający zrozumieć mechanizmy prowadzące do nasilania się procesów zapalnych, a co za tym idzie, do ingerowania w ich przebieg. Powstały nowe grupy leków tzw. biologicznych, za pomocą których możemy powstrzymywać przebieg choroby lub zmniejszać jej aktywność a tym samym zmniejszać ból i niszczenie stawów. Jednak, pomimo że większość chorób zapalnych stawów i tkanki łącznej ma charakter przewlekły, to nadal pozostaje nieuleczalna. Nie bez znaczenia jest wczesne wykrycie choroby. W przypadku zapalnych chorób stawów opóźnienie leczenia o 3-4 miesiące może przynieść tak zaawansowane zmiany w stawach, że nie można ich odwrócić. Skuteczność leczenia zależy wobec tego od czasu postawienia prawidłowego rozpoznania. Obecnie dużym postępem w diagnostyce wczesnego zapalenia stawów jest badanie ultrasonograficzne zmienionych zapalnie stawów, zwłaszcza aparatami z opcją power color Doppler (pcD), której użycie może dostarczyć informacji na temat aktywności procesu zapalnego w błonie maziowej zajętych stawów. Badanie USG w porównaniu z rezonansem magnetycznym czy tomografią komputerową jest o wiele tańsze i łatwiej dostępne. Podniesienie jakości obrazów w USG stawów pozwala na wczesne wykrycie zmian reumatycznych, które w tym okresie nie są jeszcze widoczne w badaniu radiologicznym. USG stawów pozwala również na precyzyjne wykonanie punkcji stawów lub podanie leków dostawowo pod kontrolą USG.

IM.A jakie jest znaczenie gimnastyki?

: Sprawność chorych zależy również od postępów w chirurgii ortopedycznej oraz rosnącego znaczenia rehabilitacji w utrzymaniu sprawności fizycznej. W chwili obecnej możemy operacyjnie odtworzyć zniszczone stawy i kości, ale do przywrócenia ich sprawności konieczna jest odpowiednia codzienna rehabilitacja. Ćwiczenia usprawniające stawy pacjent powinien wykonywać codziennie w domu, ale może też korzystać z fachowej pomocy w ośrodkach prowadzących rehabilitację.

IM: Kto choruje na osteoporozę i jak ją zbadać?

: Na osteoporozę chorują głównie kobiety po 50 roku życia, z tego aż 30% doznaje złamania osteoporotycznego. Osteoporoza jest chorobą przewlekłą, która przez długi czas nie powoduje dolegliwości bólowych i nie daje innych objawów. Często pierwszym sygnałem choroby jest ból spowodowany złamaniem samoistnym lub po niewielkim urazie. Badanie gęstości kości, które do tej pory było wskazaniem do rozpoczęcia leczenia powinno być poprzedzone wizytą u lekarza specjalisty, który po analizie czynników ryzyka oraz badań radiologicznych wyda odpowiednie skierowanie na badanie densytometryczne kręgosłupa lub bliższej nasady kości udowej.

IM. Kogo powinno się leczyć na osteoporozę?

: Badania epidemiologiczne wykazały, że na obniżenie wytrzymałości kości i zwiększenie podatności na złamania wpływają również inne niż niska masa kostna czynniki zwane czynnikami ryzyka. Do nich zaliczamy: zaawansowany wiek, niską masę ciała (BMI), przebyte złamanie osteoporotyczne, przebyte złamanie biodra u rodziców, niską masę kostną (gęstość kości), przewlekła sterydoterapię, reumatoidalne zapalenie stawów (i inne osteoporozy wtórne), palenie tytoniu i nadużywanie alkoholu.W wyniku przeprowadzonych badań opracowano algorytm WHO określający ryzyko złamania i potrzebę leczenia. Ocenie ryzyka służy skala FRAX pozwalająca obliczyć 10-letnie, bezwzględne (całkowite) ryzyko złamania osteoporotycznego (RB-10). W chwili obecnej posługując się tylko wynikiem badania kości u osób z T-score powyżej –2,5 nie rozpoznaje się osteoporozy nawet, gdy jest obciążony wysokim ryzykiem złamania osteoporotycznego (RB-10 powyżej ryzyka populacyjnego). Z praktycznego punktu widzenia nie rozpoznanie osteoporozy (dawniej pojmowane jako T-score poniżej –2,5) ale ocena indywidualnego bezwzględnego ryzyka złamania (RB-10) orientuje lekarza, kogo należy leczyć. Dlatego obecnie celem leczenia osteoporozy jest zmniejszenie ryzyka złamania a nie zwiększenie BMD. Wobec tego leczenie osteoporozy to nie tylko stosowanie odpowiednich leków, ale też prawidłowa dieta (podaż wapnia), witaminy (zwłaszcza D3), ruch oraz eliminacja czynników ryzyka takich jak palenie tytoniu.

IM: Serdecznie dziękujemy za rozmowę.

 

 

OSTEON Ośrodek Leczenia Osteoporozy i Chorób Stawów mieści się we Wrocławiu przy ul. Nowowiejskiej 100/1B, tel. 71 321-06-99 i przyjmuje pacjentów zarówno ubezpieczonych w NFZ jak i prywatnie. Informacja i rejestracja od poniedziałku do piątku w godz. od 9oo – 18oo

Komentarze