zapamiętaj mnie
Jesteś niezalogowany, załóż konto jeśli go nie posiadasz, lub przypomnij hasło

Informed - Internetowa Informacja Medyczna

Alternative content

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej WSK

Kompleksowa opieka medyczna od POZ, specjalistyczne oddziały i poradnie, pełną diagnostykę i usługi towarzyszące.

Lista specjalności

 • 1.Alergologia
 • 2.Anestezjologia i intens. terapia
 • 3.Laryngologia / Audiologia i foniatria
 • 4.Chirurgia i jej działy / Chirurgia klatki piersiowej
 • 5.Chirurgia i jej działy / Chirurgia naczyniowa
 • 6.Chirurgia i jej działy / Chirurgia ogólna
 • 7.Onkologia / Chirurgia onkologiczna
 • 8.Stomatologia i jej działy / Chirurgia stomatologiczna
 • 9.Chirurgia i jej działy / Chirurgia szczękowo-twarzowa
 • 10.Interna i jej działy / Choroby płuc/pulmunologia
 • 11.Interna i jej działy / Choroby wewnętrzne
 • 12.Choroby zakaźne
 • 13.Dermatologia i wenerologia
 • 14.Interna i jej działy / Diabetologia
 • 15.Analizy lek. i diagnostyka med. / Diagnostyka labor.
 • 16.Endokrynologia
 • 17.Pozostałe specjalności / Farmakologia
 • 18.Gastrologia
 • 19.Interna i jej działy / Geriatria
 • 20.Interna i jej działy / Hematologia
 • 21.Chirurgia i jej działy / Kardiochirurgia
 • 22.Interna i jej działy / Kardiologia
 • 23.Pozostałe specjalności / Medycyna nuklearna
 • 24.Interna i jej działy / Medycyna pracy
 • 25.Pogotowia/wizyty dom. / Medycyna ratunkowa
 • 26.Medycyna rodzinna
 • 27.Interna i jej działy / Nefrologia
 • 28.Pediatria / Neonatologia
 • 29.Chirurgia i jej działy / Neurochirurgia
 • 30.Neurologia / Neurologia
 • 31.Okulistyka / Okulistyka
 • 32.Onkologia / Onkologia
 • 33.Stomatologia i jej działy / Ortodoncja
 • 34.Ortopedia i traumatologia
 • 35.Laryngologia / Otorynolaryngologia
 • 36.Pozostałe specjalności / Patomorfologia
 • 37.Pediatria / Pediatria
 • 38.Ginekologia / Położnictwo i ginekologia
 • 39.Stomatologia i jej działy / Protetyka stomatologiczna
 • 40.Psychiatria / Psychiatria
 • 41.Rehabilitacja medyczna / Rehabilitacja medyczna
 • 42.Interna i jej działy / Reumatologia
 • 43.Analizy lek. i diagnostyka med. / Rezonans magnetyczny
 • 44.Analizy lek. i diagnostyka med. / RTG i diagn.obrazowa /USG/
 • 45.Stomatologia i jej działy / Stomatologia dziecięca
 • 46.Stomatologia i jej działy / Stomatologia zachow. z endodoncją
 • 47.Szpitale i kliniki / Szpitale
 • 48.Analizy lek. i diagnostyka med. / Tomograf komputerowy
 • 49.Urologia

Dane kontaktowe

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej WSK

 • Miasto: Wrocław
 • Województwo: dolnośląskie
 • Ulica: Rudolfa Weigla 5
 • Parking: Tak
 • Telefon: Szpitalny Oddział Ratunkowy 261 660 208, Informacja 261 660 373
 • Fax: 261 660 630
 • E-mail: szpital@4wsk.pl
 • WWW: http://4wsk.pl
 • Umowa z NFZ:Tak
 • Godziny przyjęć:lekarze POZ - 717 210 555, 261 660 555, 261 660 357, 261 660 489
  poradnie specjalistyczne - 717 210 555, 261 660 555, 261 660 513, 261 660 633 (w godz. 11-18)
  sekretariat stomatologii - 261 660 580

Opis placówki

Oddziały:
 • Klinika Kardiologii Kliniczny Oddział Niewydolności Serca Kliniczny Oddział Zaburzeń Rytmu Serca Kliniczny Oddział Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Oddział Endowaskularny z Pracownią Hemodynamiki Kliniczny Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej Pracownia Echokardiografii Klinika Kardiochirurgii
 • Klinika Chorób Wewnętrznych
 • Oddział Gastroenterologiczny
 • Oddział Onkologii Klinicznej
 • Oddział Chorób Układu Oddechowego
 • Oddział Endokrynologii
 • Oddział Reumatologiczny
 • Klinika Chirurgiczna
 • Kliniczny Oddział Neurochirurgii
 • Kliniczny Oddział Chirurgii Szczękowo Twarzowej
 • Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu
 • Kliniczny Oddział Otolaryngologii
 • Kliniczny Oddział Neurologiczny
 • Kliniczny Oddział Ginekologiczny
 • Kliniczny Oddział Okulistyczny
 • Kliniczny Oddział Psychiatryczny i Leczenia Stresu Bojowego
 • Poliklinika Stomatologiczna
 • Zakład Analityki Lekarskiej
 • Zakład Medycyny Nuklearnej
 • Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
 • Zakład Radiologii Zabiegowej
 • Zakład Rehabilitacji Pracowania Elektromiografii i Potencjałów Wywołanych
 • Kliniczny Oddział Anestezologii i Intensywnej Terapii
 • Kliniczny Oddział Dermatologii i Wenerologii

PLANOWE LECZENIE SZPITALNE Pacjent zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość zawierającego nr PESEL oraz dokumentu potwierdzającego prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej.

 

Stomatologia:

Stomatologia zachowawcza z endodoncją

 • gabinet nr 14, tel. 261 660 091

 • gabinet nr 13, tel. 261 660 459

Protetyka stomatologiczna

 • gabinet nr 13, tel. 261 660 459

Chirurgia stomatologiczna

 • gabinet nr 12, tel. 261 660 586

Ortodoncja

 • gabinet nr 15, tel. 261 660 455

Mapa lokalizacyjna

Zmodyfikował: Agnieszka Kucharska
Id placówki: 1200